Sluiten

Zoeken in de website

Twee schoolleiders over ouderbetrokkenheid: we bouwen vanuit wederzijds begrip

Twee schoolleiders over ouderbetrokkenheid: we bouwen vanuit wederzijds begrip

In de wandelgangen vinden ze vaak nogal iets van elkaar, leraren en ouders. Bij ons zijn de ouders niet betrokken, zegt de een. Leraren luisteren niet, zegt de ander. Liggen de werelden echt zo ver uit elkaar of zijn de overeenkomsten groter dan gedacht? Om daarachter te komen, legden we vijf prikkelende stellingen voor aan twee schoolleiders.

Interview met: Suzanne Potuijt, Locatieleider bij de Koningin Wilhelminaschool in Rotterdam Krooswijk en Gerrit Groot, Directeur van OBS De Optimist in Lelystad

De Koningin Wilhelminaschool telt honderdzestig leerlingen uit een groot aantal verschillende culturen. Dat geldt ook voor OBS De Optimist waar honderdnegentig leerlingen met zeventien nationaliteiten les krijgen. Beide scholen erkennen het belang van ouderbetrokkenheid en de impact ervan op het leren van kinderen. Zo vindt Gerrit Groot dat een veilige en rustige school alleen bereikt kan worden met betrokken ouders en ziet Suzanne Potuijt betrokken ouders als een belangrijke basis voor kwalitatief goed onderwijs.

De afgelopen jaren hebben beide scholen veel gedaan om vanuit het gedachtegoed Ouderbetrokkenheid 3.0 acties uit te zetten bij team en ouders om heel gericht de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten.  

Met zoveel verschillende achtergronden zou je zeggen dat het een behoorlijke uitdaging is om de samenwerking met ouders goed te laten verlopen. Veel ouders zijn zelf opgegroeid in een tijd waarin het niet gebruikelijk was dat ouders betrokken werden bij het onderwijs van hun kind. Dat de werkelijkheid een ander beeld laat zien, blijkt uit de reacties van Suzanne en Gerrit op de volgende stellingen die eerder werden gebruikt in een peiling onder ouders en scholen.

Stelling 1. Alle ouders zijn betrokken bij hun kinderen.

Suzanne: “Ja, zo ervaren wij dat wel. Vorig jaar hebben we de regiegroep ingezet. Dat is een werkgroep die bestaat uit directie, teamleden en ouders. Dat heeft mooie dingen voortgebracht. Zo hebben we bij de ingang van het schoolgebouw een poster hangen waarop staat wat we van elkaar verwachten. Bijvoorbeeld: ‘We vertrouwen elkaar.’ of ‘Wees een OEN.’ (Open, Eerlijk en Nieuwsgierig). Door er samen over na te denken wordt het iets van ons allemaal. Dan komt ook iedereen en worden ouders actiever.”

Gerrit: “Ja, maar de wijze waarop zij dat laten zien, is verschillend. Sommige ouders doen mee en denken mee, terwijl anderen pas komen als zij denken dat er voor hun kind iets anders of beter moet.” 

   

   

Stelling 2. Leraren en ouders hebben tegengestelde belangen met betrekking tot het kind en dat maakt gelijkwaardig samenwerken een te grote uitdaging.

Suzanne: “Daar ben ik het niet mee eens. We hebben een gezamenlijk doel. Je kunt het zo open neerzetten als je zelf wilt. Voor ons is de samenwerking juist geen grote uitdaging maar iets wat we met heel veel plezier doen. Door verwachtingen naar elkaar toe uit te spreken, open te zijn en ook te zeggen wat je niet wilt, ontstaat een gelijkwaardige relatie. Ouders weten vaak meer dan wij. Je kunt elkaars kracht gebruiken.”

Gerrit: “Nee, dat zie ik niet zo. Wel zijn er soms ‘schijnbaar’ tegengestelde belangen. Het is dan zaak dat goed helder te krijgen. Daarom zorgen we ervoor dat het contact tussen ouders, leerkrachten en kinderen in een open sfeer verloopt, waarbij we vanuit wederzijds respect een luisterende houding hebben en elkaars mening respecteren.”

Stelling 3. Contacten tussen school en ouders zijn te vrijblijvend.

Suzanne: ”Nee, we zijn altijd een school geweest met weinig ruimte voor vrijblijvendheid. Bij ons geldt: afspraak is afspraak. Voor beide partijen. Ouders gaven tijdens de regiegesprekken bijvoorbeeld aan dat ze
afspraken wilden maken over huiswerkbegeleiding. Die hebben we gemaakt en gaan we ook gewoon nakomen.” 

Gerrit: “Ja, dat zou beter kunnen. Ik denk dat wij duidelijker kunnen zijn in het uitspreken van verwachtingen en elkaar moeten kunnen aanspreken op het nakomen van afspraken.”

Stelling 4. Ouders stellen zich steeds vaker op als klanten van de school.

Suzanne:” Nee, zo ervaren wij dat niet. Ouders hebben wel verwachtingen en dat is ook goed. Maar allemaal op basis van gelijkwaardigheid en niet vanuit het idee van ‘u vraagt, wij draaien.’”

Gerrit: “Dat komt wel voor, maar ik denk niet dat het vaker is dan een paar jaar geleden. Wel zijn ouders in mijn optiek kritischer en mondiger geworden.”

Stelling 5. Ouderbetrokkenheid zorgt voor meer werkdruk bij de leraren.

Suzanne: “In eerste instantie is dat zo. Je moet als leraar veel meer (individuele) gesprekken voeren, de ouders leren kennen, en dat kost tijd. Het vergt een andere manier van denken. Maar door iedereen erbij te betrekken – juist ook de leraren die sceptisch waren – en successen te delen, plukken we nu de vruchten.”

Gerrit: “Nee, een goed contact onderhouden met de ouders hoort er gewoon bij. Het is veel tijdrovender om de gevolgen van slechte communicatie op te lossen. Ouderbetrokkenheid vergt wel wederzijdse inzet, maar uiteindelijk gaat daarmee de onderwijskwaliteit omhoog.”

Maar door iedereen erbij te betrekken – juist ook de leraren die sceptisch waren – en successen te delen, plukken we nu de vruchten.
- Suzanne Potuijt
   

De wereld van ouders en leraren ligt niet zo ver uit elkaar

Uit de reacties van Suzanne Potuijt en Gerrit Groot valt op te maken dat de werelden van ouders en leraren niet ver uit elkaar liggen. En ergens is dat ook logisch: zowel ouders als leraren streven immers naar het beste onderwijs voor het kind. Om dat doel te bereiken is het zaak te zorgen voor wederzijds begrip en vanuit dat begrip te werken aan een vruchtbare samenwerking. Ouderbetrokkenheid 3.0 is een goede manier daarvoor.

Reacties

  1. Herman Kroon Herman Kroon - 21 september 2017

    Inspirerend deze stellingen te lezen, ik wil dieper graven. Heeft u een aanbeveling voor een wetenschappelijk artikel die het gegeven Effect van Ouderbetrokkenheid aantoont, onderbouwt. Mvr groet Herman Kroon

  2. Barbara de Boer Barbara de Boer - 25 september 2017

    Leuk dat de stellingen u inspireren. Met deze link komt u bij een reviewstudie die u kunt downloaden. https://www.expertisecentrumtop.nl/literatuur/leraren-en-ouderbetrokkenheid-een-reviewstudie-37.
    Ik ben benieuwd of het u verder helpt. Met vriendelijke groet, Barbara de Boer

Plaats een reactie

Over de auteur

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan