Sluiten

Zoeken in de website

Les van je vader of moeder? De Bussel innoveert met ouderbetrokkenheid

Les van je vader of moeder? De Bussel innoveert met ouderbetrokkenheid

Op zoek naar een manier waarop ouders hun kinderen kunnen helpen bij het leren, liet bestuurder Henk van der Pas zich inspireren door de wijze waarop ouders van schipperskinderen hun kinderen tijdens de vaart begeleiden. Toen hij deze vorm van ouderbetrokkenheid bij de 14 Scala-scholen wilde introduceren, stuitte hij echter op weerstand. Kunnen ouders dat wel? En vergt dat niet enorm veel tijd van leerkrachten? Maar op een van de scholen van de Stichting Scala, was er iemand die er direct in geloofde. Die ervan overtuigd was dat ouders het wél zouden kunnen en dat zowel kinderen, ouders als leerkrachten er baat bij zouden hebben. Die persoon was Heidi Smits, directeur van basisschool de Bussel in Vlijmen. 

In die periode gebeurde er namelijk iets bij haar op school. Ze vertelt: “Er ging op dat moment een leerling bij ons weg, omdat we niet konden voorzien in haar leerbehoefte. Het leek haar ouders beter dat zij naar een school voor hoogbegaafde kinderen zou gaan. Ik vond het zo jammer. Tegelijkertijd zag ik het potentieel van de ouders. Zij waren enorm betrokken, net als vele andere ouders op onze school. Als zij haar zouden kunnen begeleiden op de manier die Henk voor ogen had, hadden we haar aan boord kunnen houden. Dat was voor mij reden om 'Leren met Ouders' op te gaan zetten bij Scala school de Bussel.”


  Leren met Ouders
 is een voorziening die basisscholen kunnen bieden aan
  ouders die hun kind intensiever willen helpen bij het leren. Dit kan tijdens
  lesuren of na school, structureel of tijdelijk, en voor een of meer vakken.
  Ouders worden hierbij aangestuurd door de leraar. Het is een concept waar
  een aantal scholen van Stichting Scala in 2013 mee begon en waar
  inmiddels ruim 180 kinderen aan meedoen. 


Van start met twee leerlingen

Leren met Ouders gaat uit van vrijwilligheid. Het is een extra voorziening die jullie nu bieden aan ouders die dit willen en kunnen. Op welke manier heb je dat aangepakt? Smits: “Belangrijk was dat er een trekker was voor dit project, dat was Joris Spekle, in die tijd leerkracht op onze school. Hij heeft het systeem opgezet en gedurende de rit continu bijgestuurd. Aanvankelijk wilden we dat ouders thuis ondersteuning zouden gaan bieden aan hun kind. Dat bleek echter lastig. Enerzijds vanwege de leerplicht en onderwijsinspectie, maar ook omdat je dan moeilijk het overzicht kan bewaren.”

Op de school van Heidi Smits werd daarom een speciale ruimte ingericht, waar ouders samen met hun kind met de lesstof aan de slag gaan. De leerkracht bepaalt in samenspraak met de ouders waar de leerling hulp bij nodig heeft, stelt de leerdoelen op en maakt het leerprogramma zodat ouders weten wat ze moeten doen. De leerkracht is de eindverantwoordelijke en observeert en coacht de ouder. De coördinator (een rol die Carla van Tuijl inmiddels van Joris heeft overgenomen) is het aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders.

Eind 2013 ging Leren met Ouders van start. Dat was met twee leerlingen. Heidi Smits: “Een daarvan was een thuiszitter die alleen in de ochtenden bij ons op school kwam en begeleiding kreeg van een van de ouders bij alle vakken. Vanuit die situatie hebben we de schooldagen weten uit te breiden naar volledige schooldagen. De tweede was een leerling met een advies voor speciaal basisonderwijs (SBO). Met de hulp van zijn ouders kon hij bij ons op school blijven.”

Ouders vonden het aanvankelijk elitair

Om andere ouders te informeren en te betrekken heeft ze met de ouders van het eerste uur een folder gemaakt en verspreid. Heidi Smits:“Leren met Ouders werd ook een vast item in onze nieuwsbrieven. Zo konden alle ouders de ontwikkelingen op de voet volgen. We organiseerden ook een informatiebijeenkomst, maar daarvan was de opkomst niet zo groot.

Achteraf gezien had dat te maken met de beeldvorming. Ouders hadden het idee dat het project voor “probleemkinderen” bedoeld was, waarbij ouderbegeleiding voor alle vakken vereist was. Ouders wisten ook niet waar ze de tijd vandaan moesten halen. We kregen van ouders ook teruggespeeld dat ze het elitair vonden, want je moet maar niet die tijd hebben.”

Aantrekkelijk voor meer kinderen en ouders

Het was dus geen vliegende start. Heidi Smits legt uit hoe het desondanks toch van de grond is gekomen: “We zijn het concept verder gaan aanpassen. Na verloop van tijd konden we de ouders de mogelijkheid bieden om hun kind ook bij één of enkele vakken te ondersteunen. Dat kost natuurlijk minder tijd.

Door die nieuwe mogelijkheden nam het project echt een vlucht. Je ziet nu bijvoorbeeld dat ouders aan het begin van de dag hun kind even komen helpen en daarna doorrijden naar hun werk. Het werd ook aantrekkelijk voor bijvoorbeeld kinderen die extra uitdaging nodig hebben of die in groep 7/8 alle zeilen moeten bijzetten om de stap naar het voortgezet onderwijs te maken.”

Het is een onderzoeksproces dat je samen ingaat, maar het is het dubbel en dwars waard.
- Heidi Smits, directeur basisschool De Bussel

Kind, ouder en leraar plukken de vruchten

Op de school van Heidi Smits zijn inmiddels zes kinderen door hun ouders begeleid op alle cognitieve vakken en circa dertig op een enkel vakgebied. Ook negen andere Scala-scholen bieden deze mogelijkheid nu aan, bij elkaar doen zo'n 200 leerlingen mee.

Hoe kijkt Heidi aan tegen het resultaat op haar school? Smits: “Als ik kijk naar het leerrendement, dan zien we dat kinderen echt vooruitgang boeken. Dat kunnen we niet alleen meten met ons leerlingvolgsysteem, maar we zien het ook terug op andere gebieden. Je ziet verder dat de kinderen lekkerder in hun vel zitten nu ze meer ruimte hebben om met de leerstof aan de slag te gaan en merken dat het ze wat oplevert. En niet alleen de kinderen die begeleiding krijgen hebben er baat bij, ook de kinderen die in de klas blijven. De leerkracht heeft nu meer ruimte om persoonlijke aandacht te geven.

De ouders geven terug hoe bijzonder zij het vinden om het leerproces samen met hun kind te mogen ervaren. Ze krijgen meer begrip, hun onderlinge band wordt hechter en de samenwerking tussen leerling, leerkracht en ouder verbetert.

Met de hulp van al die ouders zijn we nu in staat om kinderen te begeleiden waar dat eerder niet mogelijk was: thuiszitters, kinderen die speciaal onderwijs advies hebben en hoogbegaafde kinderen. Daarmee dragen we bij aan passend onderwijs.

Als school profileren wij ons nu met ouderbetrokkenheid en onze Leren met Ouders-aanpak. Dat werkt heel goed, het heeft een aantrekkingskracht op ouders die dit willen en daardoor vaak ook geschikt zijn om hun kind goed te begeleiden.”

Wat vraagt het van de school en leraren?

“Van de school vraagt het dat je er met het hele team voor gaat staan en ruimte creëert voor het project. Enerzijds fysieke ruimte waar ouders met hun kinderen kunnen werken. Anderzijds is het van groot belang dat er een coördinator is die een aantal uren wordt vrij geroosterd. Die kan het project dan serieus oppakken en als linking pin fungeren tussen ouders en leerkrachten. Zo ontlast je bovendien de leerkrachten.

Een andere succesfactor is dat ouders die hun kind begeleiden steeds beter worden in het coachen van hun kind, en niet bijvoorbeeld antwoorden gaan voorzeggen of ongeduldig zijn. In de praktijk selecteert zich dat meestal vanzelf en hoeft de coördinator nauwelijks bij te sturen. We zien ouders ook groeien in hun rol, dat is mooi om te zien!”

Uiteindelijk valt of staat het met de wil van de leerkrachten, want je hebt met elkaar te investeren in deze nieuwe manier van werken. Pas als je met elkaar een vorm gevonden hebt waar iedereen achterstaat, gaat het je wat opleveren. Het is een onderzoeksproces dat je samen ingaat, maar het is het dubbel en dwars waard.”

 
  Kom kijken bij De Bussel
  Joris organiseert regelmatig schoolbezoeken aan De Bussel. U kunt als
  gast mee en vragen stellen aan leerkrachten, Heidi Smits of bestuurder. 
  Lees meer

Plaats een reactie

Over de auteur

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan