Sluiten

Zoeken in de website

Waarom leerlingen in de rekenles afhaken. En wat jij eraan kunt doen!

Waarom leerlingen in de rekenles afhaken. En wat jij eraan kunt doen!

Er zijn maar weinig  kinderen die echt plezier hebben in rekenen. In groep 6 gaat het om één derde van de leerlingen, blijkt uit internationaal onderzoek. Misschien vind je dat best meevallen, maar in andere landen gaat het om de helft van de leerlingen. Toch een flink verschil.

In De Staat van het Onderwijs 2017, dat in april werd gepresenteerd, is ook nog eens te lezen dat de resultaten bij rekenen teruglopen.

Leerlingresultaten 2015       2016      
< 1F (behalen de referentieniveaus niet!) 9,5% 12,8%
Niveau 1F 43.0% 42,9%
Niveau 1S 47,6% 44,2%

  
Kijken we over een langere tijd, dan is te zien dat het niveau van het geavanceerd rekenen in 20 jaar tijd zelfs is gedaald van 12% naar 4%.

Wat is er aan de hand?

Drie oorzaken spelen een grote rol

Voor mijn werk spreek ik veel leerkrachten die betere rekenresultaten willen. Maar al te vaak geven ze aan dat ze hun rekenmethode als een knellend harnas ervaren en dat ze worstelen met de motivatie en betrokkenheid van hun leerlingen.

Je herkent het misschien zelf ook wel: leerlingen die ongedurig op hun stoel schuiven, niet geconcentreerd zijn, wachten tot ze aan het werk mogen of juist wachten tot ze antwoord krijgen op hun vragen (die zich vooral in hun hoofd afspelen). 

Is je les dan te saai? Of de stof te taai? Wat ik van al deze gesprekken met leerkrachten en lesbezoeken heb geleerd is dat de redenen waarom leerlingen afhaken in veel gevallen terug te brengen zijn tot drie oorzaken. En dat geeft handige aanknopingspunten, want als je weet waarom leerlingen afhaken tijdens de rekenles, kun je er ook iets aan doen. Ik zal ze kort toelichten.

1) Het rekenprobleem spreekt de leerlingen niet aan

Leerlingen krijgen plezier in rekenen als ze betekenisvolle rekenproblemen krijgen voorgelegd, die ze op verschillende manieren kunnen oplossen en waarmee ze op hun eigen niveau aan de slag kunnen.

2) De instructie duurt te lang (of juist te kort)

De ene leerling pakt het nu eenmaal sneller op dan de andere. Geef daarom de zwakkere rekenaars extra instructie. Maar vergeet ondertussen niet om de goede rekenaars een plusinstructie te geven. Om nieuwe denkvaardigheden te ontwikkelen, hebben zij die echt nodig. Het is een misverstand te denken dat sterke rekenaars zich wel redden zonder jou.

3) De gekozen rekenmethode wordt te strikt gehanteerd

Het doorwerken van de methode bepaalt nogal eens de les en het lestempo. De methode stemt echter onvoldoende af op wat de leerlingen daadwerkelijk nodig hebben.

Is het een kwestie van organiseren?

Veel leerkrachten zoeken naar oplossingen via de klassenorganisatie door leerlingen in subgroepjes in te delen: een groepje dat al snel zelfstandig aan de slag kan en één of meer groepjes die wat meer instructie of hulp nodig hebben. Op zich is dit uitstekend. Zo doe je recht aan de verschillen in rekenvaardigheden tussen leerlingen, maar de lesinhoud verandert er niet door. Leerlingen krijgen nu niet opeens meer plezier in de rekenles. Helaas.

Is het een kwestie van creatief zijn?

Er zijn ook leerkrachten die alles uit de kast halen om de rekenles zo leuk mogelijk te maken. Met bijvoorbeeld rekenspellen, een practicum, maatbekers en allerlei leuke materialen. Leerlingen vinden dit geweldig, maar de voorbereiding kost ontzettend veel tijd. Dat is dus zondermeer leuk voor een keer, maar het is waarschijnlijk niet haalbaar voor al je rekenlessen.

Of een structurele aanpak?

Wat er nodig is, is een structurele manier om leerlingen tijdens de rekenlessen actief te houden. Zit dat dan niet in de rekenmethodes, vraag je je wellicht af. Jazeker wel. Over die methodes is natuurlijk goed nagedacht, al bestaan er kwaliteitsverschillen. Maar er is méér nodig. Kinderen zijn allemaal anders, leren anders.

Een methode kan daar onmogelijk voldoende op inspelen. Jij als leerkracht kunt dat wel. Jij kent je leerlingen immers het beste. Voel je dus vrij om zelf te beoordelen wie op welk moment wat nodig heeft. Als je de einddoelen goed in het achterhoofd hebt, kun je steeds een afgewogen keuze maken tussen het volgen of afwijken van de methode.

Geef een boost aan je rekenles!

Wil je een boost geven aan je rekenlessen? Stel jezelf bij de voorbereiding van je volgende rekenlessen dan steeds drie vragen:

  1. Spreekt het rekenprobleem aan bij mijn leerlingen?
  2. Welke ondersteuning ga ik bieden om met het rekenprobleem aan de slag te gaan?
  3. Hoe check ik of mijn leerlingen daadwerkelijk hebben geleerd?

Reken maar dat dit werkt!

 
 Tip CPS Academie:

 Studiedag tegenvallende rekenresultaten op school- en groepsniveau        

Plaats een reactie

Over de auteur

Henk Logtenberg website.png

Henk Logtenberg

Henk is expert op het gebied van rekenonderwijs en docent aan de Marnix Academie te Utrecht.

Bekijk profiel

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan