Sluiten

Zoeken in de website

Een protocol als oplossing voor boze ouders?

Een protocol als oplossing voor boze ouders?

Een protocol als oplossing voor boze ouders. Het was een van de meest vreemde oplossingen die naar voren kwam in een week waarin er veel over ouders en school gesproken werd. RTL nieuws en Trouw wezen op de signalen van rechtsbijstandverzekeraars dat het aantal verzoeken rond conflicten de laatste jaren steeds is gestegen. En in de afgelopen weken werd kort verslag gedaan van rechtszaken tegen scholen.

Deze protocollen zijn er volgens het AVS zo’n beetje op elke basisschool. In een dergelijk protocol staat omschreven welk gedrag van ouders wenselijk en onwenselijk is en van ouders wordt verwacht dat ze een dergelijk protocol ondertekenen wanneer zij hun kind op de school aanmelden. De oplossing van een protocol waarin afspraken worden opgenomen voor de wijze waarop ouders met leraren moeten communiceren bijt zichzelf in de staart. Het is niet de oplossing voor het aantal geschillen, het is de zoveelste aanwijzing dat het juridisch denken heeft toegeslagen in het onderwijs en het zal het aantal geschillen eerder doen toenemen (immers, wat doen we met ouders die het protocol overtreden?).

Tegelijk wekt een protocol schijnveiligheid in de hand. Want in plaats van de professionaliteit van de leraar te benadrukken haalt het protocol de problematiek weg bij de professionaliteit van de leraar. Het zal dan ook niet bijdragen aan het verbeteren van de status van het beroep van leraar. 

Collega Peter de Vries heeft meermaals gewezen op een andere oplossing. Namelijk het herwaarderen van de communicatie tussen ouders en leraren, bijvoorbeeld door elk jaar te starten met een startgesprek waarbij ouders en leraren samen in gesprek gaan over de manier waarop ze komend schooljaar kunnen samenwerken. (noot red.: u kunt hier meer over lezen in het ebook Ouderbetrokkenheid 3.0.

Ouders bellen me soms op met de woorden: kun je me doorverbinden met een advocaat? Maar dan is de eerste vraag altijd: wat is er eigenlijk aan de hand? En als je het gesprek aangaat, dan blijkt er vaak een andere oplossing mogelijk.
Peter Hulsen, directeur van Ouders & Onderwijs (Trouw) 

Tegelijk is het belangrijk om het probleem iets dieper te peilen. De uitwassen van ouders hebben natuurlijk te maken met de overdreven manier waarop prestaties van kinderen (Verhaege) een rol zijn gaan spelen in onze samenleving. Een samenleving waarin scholen volgens de demissionair staatssecretaris naar excellentie moeten streven, een steeds dominantere opvatting over onderwijs waarin ‘teaching’ plaats heeft gemaakt voor ‘learning’ en een samenleving waarin elk kind het wel moet maken. 

De juridisering moet daarom worden gezien in “een cultuur die ouders dwingt tot overreageren zodat ze gaan leven voor en door hun kinderen” aldus de filosoof Furedi. Een cultuur waarin ouders angst wordt aangejaagd over hoe kwetsbaar kinderen zijn en hoe belangrijk het is om vroegtijdig in te grijpen wanneer zaken in het leven van een kind niet goed lopen. Het woord preventie vindt niet voor niets zo makkelijk ingang in het onderwijs. Het is daarom van belang om het onderwijs weer te gaan zien als de plek waarin generaties kennis overdragen aan komende generaties in plaats van als middel om andere doelen te bereiken. Daarin past niet het idee van onderwijs met als hoogste doelstelling om kwaliteiten van individuele leerlingen tot hun recht te laten komen, daarin past niet de competitie van excellentie en daarin past ook niet dat het onderwijs als vindplaats voor allerlei problematiek wordt gezien door allerlei buitenstaanders. Daarin past slechts het besef dat kinderen samen met andere kinderen leren hun beslissingen te nemen en dat “…is iets wat nooit lukt onder toeziend oog van de ouders”, aldus Furedi. Of zoals Gerdi Verbeet op Radio 1 hierover sprak: geef kinderen gewoon hun eigen ruimte en heb respect voor de leraren die dagelijks, namens ons, kennis overdragen aan de volgende generatie. 

Geen protocollen die het slachtofferschap van leraren versterken. Maar gegund gezag en professionaliteit van de leraar centraal, een school die het gesprek tussen ouders en leraren faciliteert en die het schooljaar met alle ouders van de klas start met de vraag: “hoe gaan we dit jaar benutten om met elkaar kinderen samen verder in te leiden in onze samenleving?”

  
Goede gesprekken voeren met álle ouders
[training]
Hoe brengt u een effectieve samenwerking met ouders tot stand? Hoe bewaakt u uw grenzen? Training voor leraren en mentoren gericht op het leren van vaardigheden. Lees meer

Reacties

  1. Urea Fertilizer Near Me Urea Fertilizer Near Me - 6 februari 2020

    Thanks for sharing your thoughts on granular
    urea. Regards

  2. oil and gas oil and gas - 22 mei 2020

    I am really thankful to the holder of this website who has shared this wonderful piece of writing at here.

Plaats een reactie

Over de auteur

Bert Wienen

Bert Wienen is expert op het thema onderwijs, ouders en jeugdhulp.

Bekijk profiel

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan