Sluiten

Zoeken in de website

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Hoe versterkt u het persoonlijk leiderschap?

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Hoe versterkt u het persoonlijk leiderschap?

Wat als de mensen uit uw team altijd naar ú toe komen als er iets aan de hand is? Omdat ze vinden dat ú degene bent die het moet oplossen. Dan verandert er niets zo lang u niets doet. Dan komt alles op uw bord te liggen. Alle verantwoordelijkheid en al het werk.

En dat is niet helemaal de bedoeling. U heeft dan wel de eindverantwoordelijkheid, maar als schooldirecteur kunt u onmogelijk alle rollen vervullen. Om met elkaar een winnend team te vormen, zal ieder teamlid zijn eigen rol moeten vervullen en heeft u die van regisseur. Een regisseur die werkt met betrokken collega's die weten wat er van hen wordt verwacht en wat prioriteit heeft. Die kunnen focussen op dat wat belangrijk is in plaats brandjes blussen. Die hun verantwoordelijkheid durven en mogen nemen en proactief op zoek gaan naar de oplossing. Ofwel, mensen die persoonlijk leiderschap tonen.

Hoe versterk je het persoonlijk leiderschap in je team?

De vraag is echter hoe u dat persoonlijk leiderschap binnen uw team, de individuele teamleden, en uzelf kunt versterken. Hiervoor bestaat helaas geen quick win. Wel een visie waar u waarschijnlijk al eens van heeft gehoord: die van Stephen Covey. Zijn boek, 'De 7 eigenschappen van effectief leiderschap', is een van de meest bekende boeken over het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. En niet voor niets, want met de 7 gewoonten kan een proces van persoonlijke en professionele groei op gang gebracht worden. 

Dat proces begint bij bewustwording. Niet alles in het leven hebben we in de hand, maar we kunnen wel leren om keuzes te maken waarmee we richting kunnen geven. De 7 gewoonten van Stephen Covey helpen om je bewust te worden van wat je wilt bereiken, wat je moet doen om dat te bereiken en hoe je tot handelen over kunt gaan. 

Dat besef en inzicht in de eigen keuzemogelijkheden staat direct centraal bij de eerste gewoonte: 'Wees proactief. Je maakt je eigen keuzes'. Bij CPS passen we de 7 gewoonten toe in een aantal teamtrainingen. Ik zal dat eens nader toelichten. 

Wat voor leraar of leidinggevende wil je zijn?

Naast de genoemde bewustwording, dagen we de deelnemers uit om het antwoord te vinden op de vraag wie je wilt zijn in het leven. Bijvoorbeeld: wat voor leraar en collega wil ik zijn? En: hoe wil ik invulling geven aan die rol? Door daarover na te denken, ga je vanzelf nadenken over de manier waarop je dat denkt te gaan bereiken, welke keuzes je moet maken om die rol te vervullen. Dat zorgt voor focus en dat is precies waar het om gaat bij de tweede gewoonte: 'Begin met het einddoel voor ogen.' Bij de derde gewoonte, 'Belangrijke zaken eerst' ga je de acties plannen die je moet doen om je doel te bereiken. 

Van voor jezelf zorgen naar wederzijdse afhankelijkheid

Deze stappen draaien om je persoonlijke ontwikkeling. Het begint met het besef dat je niet voor alles afhankelijk bent van anderen, dat je veel in eigen hand hebt. Als dat besef er is en deelnemers weten wat ze moeten doen om hun doel te bereiken, kunnen ze onderzoeken wie ze willen zijn in de relatie met anderen. Wat ze voor elkaar kunnen betekenen en hoe ze kunnen zorgen voor win-win. Denken in wederzijds voordeel is het uitgangspunt bij de vierde gewoonte. 

Om elkaar verder te willen en kunnen helpen, is wederzijds vertrouwen en begrip nodig.  Daarom gaan de deelnemers in de training gaan aan de slag met de vijfde gewoonte: 'Eerst begrijpen, dan begrepen worden'. Heb je werkelijk de intentie om te luisteren, om de ander te begrijpen of vind je er direct iets van en kom je met adviezen waarmee de ander zijn problemen kan oplossen? We maken de deelnemers bewust van het feit dat empatisch luisteren een voorwaarde is om het vertrouwen te vergroten. 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Dat empatisch luisteren is nog wel een kunst trouwens, vooral als karakters botsen, denkbeelden uiteenlopen, cultuurverschillen groot zijn of belangen ver uit elkaar liggen. Maar als het lukt, dan gaat men een geweldig gevoel van synergie, van flow, ervaren. 

Om die synergie draait het bij de zesde gewoonte: hoe kom je samen tot de beste oplossing? Om daar antwoord op te kunnen geven, laten we in de training de deelnemers ervaren dat als je het standpunt van de ander echt probeert te begrijpen en eigen standpunten los kunt laten, er ruimte voor nieuwe – en betere – oplossingen ontstaat. 

In balans

De zevende en laatste gewoonte, 'Houd de zaag scherp', heeft alles te maken met balans, zowel fysiek als mentaal, persoonlijk en in teamverband. Hoe blijf je gezond en houd je balans tussen werk en privé, bijvoorbeeld. Maar ook: hoe blijf ik tussen de bedrijven door op de hoogte van wat er speelt in mijn vakgebied? Hoe houden we elkaar scherp en kunnen we elkaar inspireren? De balans tussen al deze zaken, is een randvoorwaarde voor de overige gewoonten. 

Meer gedeeld leiderschap

Door met je mensen stap voor stap je de 7 gewoonten eigen te maken, creëer je binnen het team meer verbinding, werk je actief aan het vergroten van het onderling vertrouwen en betrokkenheid. Met de 7 gewoonten krijg je een gemeenschappelijke, compacte taal om met elkaar in gesprek te gaan. De versterking van de professionele kracht van ieder teamlid levert een concrete bijdrage aan gedeeld leiderschap binnen uw team en het behalen van gezamenlijk bepaalde resultaten. Ik vind het keer op keer weer een inspirerend proces! 

Meer over deze teamtrainingen rondom de 7 gewoonten kunt u vinden op deze pagina.

Plaats een reactie

Over de auteur

Jaap ter Steege website.png

Jaap ter Steege

Jaap is adviseur en trainer bij CPS in de 7 gewoonten en begeleidt scholen die met de 7 gewoonten het persoonlijk leiderschap van leerlingen en leraren willen vergroten.

Bekijk profiel

Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang elke maand de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan