Sluiten

Zoeken in de website

Voor deze 4 situaties kan een interim professional een mooie oplossing zijn

Voor deze 4 situaties kan een interim professional een mooie oplossing zijn

In ons contact met de onderwijspraktijk merken we dat steeds meer scholen behoefte hebben aan tijdelijke professionals. Meestal is er sprake van spoed. Er is iemand ziek of er gaat iemand weg en de school krijgt het niet opgelost door middel van mobiliteit, het eigen bestuur of via directeuren in de eigen kweekvijver. “Is een van jullie adviseurs ook op interim basis beschikbaar?”, is dan een vraag die veelal bij mij terecht komt. Daarom vertel ik hier graag wat meer over.

De vraag naar een tijdelijke professional kan binnen elke organisatie voorkomen. En niet alleen omdat de huidige school- of teamleider wegvalt. Soms zijn ook meer strategische overwegingen de aanleiding. 

Laat ik vooropstellen dat CPS geen werving- of selectiebureau is voor interim functies in het onderwijs. In onze dienstverlening staat schoolontwikkeling en professionalisering centraal. Onze adviseurs zijn dagelijks op schoollocaties in heel het land aan het werk en ondersteunen scholen die een duurzame schoolontwikkeling of een succesvol veranderingsproces op gang willen brengen. In alle contacten die je dan hebt komen soms ook een ander soort vragen op je af, zoals de vraag aan een adviseur of hij of zij ook een tijdje als interim kan ondersteunen.

Meer dan op de winkel passen

Door de brede ervaring en expertise kan een adviseur meer doen dan tijdelijk “op de winkel passen”. In veel gevallen is de behoefte die een school heeft ook breder dan alleen het tijdelijk waarnemen. Het is vaak een periode waarin de school ook veranderingen door wil voeren; het team werkt niet goed samen, men wil eigenlijk de organisatie anders inrichten, of men wil bijvoorbeeld een gesprekscyclus op gang worden gebracht…. Een adviseur kan dan precies die expertise en ervaring inbrengen om tijdens de interim periode dergelijke veranderingen te begeleiden of aan te sturen.

Voeten in de klei

Ik krijg vaak te horen van adviseurs hoe waardevol het voor hen is dat zij de mogelijkheid krijgen om dit te doen. Ze doen weer een hoop actuele praktijkervaring en kennis op die ze daarna weer in kunnen zetten in hun rol als adviseur op andere scholen. Zoals een collega dat onlangs formuleerde: "Heerlijk om weer even met mijn voeten in de klei te staan en gevoed te worden door de praktijk."

Eigenlijk niet nieuw

Zo’n vraag naar interim komt meestal via een warm contact van de adviseur. Intern bekeken we dan of het te organiseren was. Sinds december zijn we explicieter over deze dienstverlening gaan communiceren. Dat gaf naar buiten, maar ook intern, veel meer bekendheid dat we dit aanbieden. De interim posities waar we scholen het best bij kunnen helpen zijn schooldirecteuren in het PO en VO, maar ook teamleiders in het VO.

Voor welke 4 situaties?

Scholen kunnen om heel verschillende redenen de voorkeur hebben voor een interim professional. Kijkend naar onze eigen ervaringen is er meestal sprake van onderstaande situaties.

1. Er is sprake van ziekte
Zwangerschapsverlof, langdurig ziekte van een schoolleider, een sabbatical, een teamleider die onverwacht is uitgevallen... De school zoekt dan iemand die ervaren genoeg is om snel in te kunnen springen, ook als vooraf niet bekend is hoe lang dit zal zijn.  

2. Er is sprake van vertrek
Als een collega vertrekt (bijvoorbeeld naar een andere baan of met pensioen) is er niet altijd een opvolger beschikbaar. Ook als er al iemand is aangenomen of als de werving nog loopt sluit de start van een nieuwe collega niet altijd naadloos aan op een al dan niet voorzien vertrek. De school zoekt dan een tijdelijke kracht die deze periode kan overbruggen.

3. Er is sprake van een veranderingsproces
Soms wil de school de interim periode gebruiken om veranderingen door te voeren of orde op zaken te stellen. Bijvoorbeeld:

  • De school is vastgelopen; er is bijvoorbeeld geen vertrouwen meer in het team of in de directie. Een frisse, onafhankelijke blik kan de rust helpen terugbrengen en het team weer startklaar maken voor het nieuwe schooljaar of de nieuw benoemde directeur.
  • Er is sprake van een crisissituatie; bijvoorbeeld omdat de school zwak of zeer zwak dreigt te worden. De school wil een helder verbeterplan opstellen.
  • De school wil veranderingen aanbrengen in de organisatiestructuur, maar nog niet duidelijk is hoe dit uit gaat pakken. De school wil daardoor nog niet gaan werven.

4. De school wil interim combineren met een onderwijskundige opdracht
Adviseurs hebben allemaal hun eigen expertise en ervaring. De school kan die inzetten om niet alleen ‘op de winkel te passen’ maar tegelijkertijd aan een onderwijskundige opdracht te werken. Voorbeelden van opdrachten die langskwamen zijn bijvoorbeeld;

  • Het nieuwe schooljaar in de steigers zetten; ofwel de formatie en de begroting tijdig rond krijgen.
  • Een verbinder die van het team een echt team kan maken.
  • De gesprekscyclus in gang zetten.
  • Sturen op de kwaliteit van de lessen; eén gezamenlijke taal spreken met de  rollen van de leraar.
  • Vaststellen onderwijskundige doelen en scholing.
  • Etc. 

Op www.cps.nl/interim opdrachten kunt u een aantal concrete voorbeelden bekijken van opdrachten die wij voor andere scholen hebben gedaan en waar interim werd gecombineerd met een onderwijskundige opdracht of een veranderingsproces.

Plaats een reactie

Over de auteur

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan