Sluiten

Zoeken in de website

Met Yollen werk je samen aan de kwaliteit van lesgeven

Met Yollen werk je samen aan de kwaliteit van lesgeven

Yollen is een online tool waarmee docenten, coaches, leerlingen en teamleiders feedback kunnen geven op elkaars lessen. Als collega observeer je gedrag tijdens de les. De resultaten zijn direct inzichtelijk en kun je desgewenst meteen na de les met de betreffende docent bespreken.

Vanuit de rollen van de leraar zijn kerntaken en indicatoren beschreven die docenten handvatten geven om effectief les te geven. De rollen worden ook beschreven vanuit drie perspectieven (docentgestuurd, gedeelde sturing en leerlinggestuurd), waardoor je samen meer zicht krijgt op passend gedrag bij een bepaalde klas of leersituatie.

Handig dus. Maar hoe kun je met die resultaten als docent en als team docent nou echt verder ontwikkelen? In dit blog geef ik vier tips.

Tip 1. Betrek de leraren bij de invoering van Yollen

Wanneer er gekozen wordt om lesbezoeken te gebruiken om structureel aan leskwaliteit te werken en voor Yollen te kiezen, dan is het cruciaal dat leraren betrokken worden bij de invoering van Yollen. Het is een tool waarmee je als team echt het gesprek kunt voeren over wat je wilt ontwikkelen als leraar, als team en wat nodig is bij de klassen die je hebt. Zorg dat er gesproken wordt over de wijze waarop er met Yollen gewerkt gaat worden en hoe deze tool vóór jullie gaat werken.  

Tip 2. Laat je uitnodigen voor een gerichte observatie

Yollen heeft ook een agenda: je kunt iemand uitnodigen bij jou in les en je ziet ook welke lesbezoeken zijn gepland (bij jou en door jou). Op deze manier ligt het eigenaarschap van de ontwikkeling automatisch bij de leraar zelf. Daarnaast zul je als teamleider minder gezien worden als beoordelaar en meer als iemand die helpt bij zijn of haar ontwikkeling.

Leraren weten zelf heel goed waar ze beter in willen worden. Het is stimulerend om zelf de focus van een lesobservatie te kunnen bepalen. Als collega of teamleider kun je dan ook aanbieden om heel gericht naar het onderdeel van de les of de rol te kijken waarin men wil groeien. Bijvoorbeeld naar de rol van Afsluiter, aan het einde van de les: worden de leerdoelen geëvalueerd, wordt de les samengevat en welke feedback krijgen de leerlingen (of geven ze elkaar)?

Tip 3. Doe meerdere lesbezoeken bij elkaar en vergelijk dan meerdere observaties

Als je meerdere lessen van dezelfde leraar met Yollen observeert, zie je aan de hand van een staafdiagram in een oogopslag waar iemand staat en wat er is veranderd sinds de vorige observatie. 

Zo zie je bijvoorbeeld of de leraar stappen heeft gemaakt in zijn rol als Gastheer door bij de opening van de les duidelijk aanwezig te zijn of leiderschap te tonen waardoor de leerlingen zijn instructies goed opvolgen. De leraar kan zelf natuurlijk direct meekijken.

Yollen biedt de gelegenheid om heel gericht te kijken en flitsbezoeken te doen. Je bepaalt steeds zelf wat je invult of leeg laat. Samen kun je er ook voor kiezen om de observatie ‘voor eigen gebruik’ te houden. De observatie zal dan niet terug te zien zijn in de overzichten. Alleen de observator en leraar krijgen het verslag onder ogen.

Tip 4. Verbind en verbreed

Wanneer je als teamleider de andere leraren in je team op dezelfde wijze observeert, krijg je goed zicht op de verschillende kwaliteiten en individuele ontwikkelpunten. In Yollen kun je als teamleider de resultaten op zowel individueel, team- als vakgroepniveau bekijken. Maak bespreekbaar welke ontwikkelingen wenselijk zijn, hoe je met elkaar kunt ontwikkelen en hoe je bijvoorbeeld collega’s kunt inzetten om elkaar te helpen.

Yollen. Iets voor jouw team? Kom naar de introductiebijeenkomst

Yollen helpt leraren effectiever te worden en hun vaardigheden uit te breiden. Wil je meer weten over deze online tool en hoe je die kan inzetten voor de ontwikkeling van jouw team? Kom dan naar één van de twee kennismakingsbijeenkomsten op 23 november of 7 december 2018. Hier vind je meer informatie Lees je dit later? Neem dan contact op met Ingrid Dirksen, via i.dirksen@cps.nl of via 06 29 502 926.

Plaats een reactie

Over de auteur

De CPS Nieuwsbrief: Gratis inspiratie, kennis en updates

Ontvang 1x in de zes weken de nieuwste blogs met tips en waardevolle kennis, nieuwtjes, artikelen, ebooks en inzichten automatisch in uw mailbox.

Meld mij aan