Zoeken in de website

Werken aan lifeskills in het mentoraat

De 7 gewoonten van Covey als handvat

Zoekt u een manier om uw leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van belangrijke levensvaardigheden? Dan is in onze visie het mentoraat daarvoor de ideale plaats.

Burgerschap, 21e eeuwse vaardigheden, sociaal emotionele vaardigheden, er wordt veel over gesproken en gedaan. Het richt zich er allemaal op dat we onze leerlingen belangrijke vaardigheden meegeven; dat ze flexibel en ondernemend zijn, probleemoplossend vermogen hebben, pro-actief zijn, kunnen organiseren, zelfredzaam zijn, goed kunnen samenwerken, dat ze verantwoordelijkheid nemen…. Skills die ze succesvol laten zijn in hun vervolgopleiding en in de beroepspraktijk. Maar hoe en waar leren we onze leerlingen deze vaardigheden aan?

Zou het niet geweldig zijn als ons schoolproces zo ingericht zou zijn dat we leerlingen op een structurele, speelse manier deze belangrijke levensvaardigheden aan zouden kunnen leren? En dat we, bijvoorbeeld aan ouders, zichtbaar kunnen maken hóe we dat dan doen? In onze visie is het mentoraat daarvoor de ideale plaats.

Waarom het mentoraat de beste plek is om leerlingen levensvaardigheden te leren

Mentoren spelen een belangrijke rol als het gaat om leerlingresultaten en het ontwikkelen van lifeskills voor een leven lang leren en loopbaanontwikkeling. Docenten willen deze rol graag zo goed mogelijk vervullen. Het op een gestructureerde manieren werken aan het ontwikkelen van lifeskills zou daarmee een logisch uitgangspunt kunnen zijn voor de invulling van de mentorlessen. De 7 gewoonten van Stephen Covey bieden mentoren hiervoor een goed handvat. 

De 7 gewoonten van Stephen Covey

The 7 habits of highly effective people’ is een veelbekroond leiderschapsboek. Uitgangspunt van de 7 gewoonten is dat de wereld niet maakbaar is, maar dat je de invloed op je leven wel kunt vergroten door (zelf)leiderschap. Het gedachtengoed is zo krachtig, dat het verder is uitgewerkt voor o.a. tieners in het voortgezet onderwijs. Het leert leerlingen gewoonten en levensvaardigheden aan voor persoonlijke groei. Gewoonten die naadloos aansluiten bij de zo gewenste lifeskills.

Stephen Covey leert ons als geen ander hoe krachtig een gemeenschappelijke taal en voorbeeldgedrag de persoonlijke groei van de ander in gang kan zetten. Uitgangspunt van de 7 gewoonten is dan ook dat mentoren een voorbeeldrol hebben die motiveert, de zelfredzaamheid verhoogt en bouwt aan onderling vertrouwen. Centraal in deze manier van werken staat de beheersing van gesprekstechnieken om dat te bereiken. De bril waarmee je zo’n gesprek voert bepaald wat je als resultaat krijgt. 

"Als je de manier waarop je naar dingen kijkt verandert,
veranderen de dingen waar je naar kijkt." 
- Wayne Dyer

De 7 gewoonten helpen mentoren effectiever te zijn, niet alleen in hun rol als mentor, maar ook daarbuiten.

Werken aan levensvaardigheden

  • Binnen de praktijk van alledag
  • Geen lesboek maar voorbeeldgedrag
  • Van binnen naar buiten, een vaardigheid voor het leven
  • Een gemeenschappelijke, compacte taal

De 7 gewoonten in het kort

Gewoonten 1, 2 en 3 gaan over JEZELF. Zonder gezonde wortels geen bloeiende blaadjes aan de top. Het zijn gewoonten die initiatiefvol en stevig maken, grip geven op sociale situaties en laten zien dat je een eigen verantwoordelijkheid en aandeel hebt. Gewoonten 4, 5 en 6 gaan over relaties met ANDEREN. Gewoonte 7 gaat over goed voor JEZELF ZORGEN: fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel. Een uitgebreide beschrijving van de 7 gewoonten leest u hier.

“Eerst maken we onze gewoonten,
dan maken onze gewoonten ons.”

Gecertificeerd door FranklinCovey

CPS is de exclusieve Nederlandse partner van Franklin Covey voor het onderwijs. Onze consultants en trainers zijn gecertificeerd om de onderwijsprogramma's van FranklinCovey in Nederland aan te bieden. 

Wilt u weten of dit iets voor uw school is?

De 7 gewoonten bieden geweldige handvatten om leerlingen lifeskills te leren. 
Wij zijn er zo enthousiast over dat we er graag meer over vertellen. Nodig ons gerust uit voor een vrijblijvend gesprek. >> Maak een afspraak of stel een vraag

(c) 2018 CPS Onderwijsontwikkeling en advies