Sluiten

Zoeken in de website

Schoolontwikkeltraject

Aanpak in 7 stappen

Elk traject is natuurlijk maatwerk, maar in grote lijnen bestaat een schoolontwikkeltraject meestal uit de volgende onderdelen:

 1. Nu-meting (onderzoek)
  Eerst brengen we samen in beeld wat de huidige situatie is. Leidinggevenden en medewerkers van de school zijn uitdrukkelijk betrokken bij de inrichting en uitvoering van het onderzoek.We kijken onder andere naar de tijdsbesteding, de kwaliteit van de instructie, het leeraanbod en de wijze waarop de resultaten al dan niet worden gemonitord.

 2. Terugkoppeling aan het team
  Presentatie van de resultaten van het onderzoek aan en met het team. Actief en leidend tot een advies van het team zelf. Wat gaat goed, wat gaat niet goed? Waar zitten kansen voor verbetering? 

 3. Borging
  Opzetten en begeleiding van een regiegroep die de uitkomsten van het onderzoek omzet in een plan van aanpak, deze monitort en de resultaten borgt en tevens de kwaliteitszorg ondersteunt.

 4. Procesbegeleiding

 5. Versterken van vaardigheden
  Klassenbezoeken en praktische feedback aan leraren en leidinggevenden.

 6. Leidinggeven
  Ondersteuning van de schoolleiding in de aansturing van de kwaliteitszorg.

 7. Blijvend resultaat
  Nascholingsbijeenkomsten