Sluiten

Zoeken in de website

De zes rollen in uw school

Invoeren in 7 stappen

Elk traject is natuurlijk maatwerk, maar in grote lijnen zijn er 7 stappen die we samen met scholen zetten.

 1. Nu-meting
  Via een vragenlijst en observaties in de klas brengen we eerst in beeld wat de huidige situatie is.

 2. Doelen stellen
  Wat wilt u bereiken? 

 3. Plan van aanpak
  Samen met u vertalen we de doelen naar concreet gedrag en een plan om het te realiseren en uw team optimaal te betrekken. 

 4. Verhogen van de leraarvaardigheden 
  • de basisvaardigheden
  • passende werkvormen: het Directe Instructiemodel, de basisprincipes van Activerende Didactiek en Samenwerkend leren en acht werkvormen die daartoe behoren, 
  • omgaan met verschillen (leervoorkeuren, differentiëren, verlengde instructie,  keuzemogelijkheden, ...)
     
 5. Ontwikkelen van ‘standaarden’ in de les
  Welke elementen willen we in elke les terug kunnen zien?

 6. Leidinggeven aan de 6 rollen
  Training van het management op het beoordelen van lessen en het voeren van effectieve (na)gesprekken hierover. Verbinding aan de schoolvisie en HRM.

 7. Na-meting
  Zijn we tevreden over de voortgang, moeten we bijsturen of nieuwe doelen stellen?

"In de rollen bleek genoeg te zitten om iedereen uit te dagen. Nu we allemaal dezelfde basis hanteren kunnen we fantaseren over weer nieuwe slagen maken."

- Teamleider vmbo

"Je merkt een hele grote rust in de klas. De docent is de baas en bepaalt wat er gebeurt. Als we van elkaar weten wat de basis moet zijn, dan kun je een andere manier hebben, maar dan hebben we wel allemaal dezelfde afspraken. En dat is de winst."

- Gerda Casteel, directeur Veluws College Cortenbosch