Sluiten

Zoeken in de website

Hoe werkt de LesobservatieApp?

De licentie voor de LesobservatieApp bestaat uit drie modules:

  1. de observatiemodule
  2. de managementmodule
  3. de leerlingenfeedbackmodule

1. De observatiemodule

Met je laptop of tablet de klas in 

In de les die je observeert log je in op www.lesobservatie.com. Je selecteert de leraar en de observatielijst opent direct. De vragen zijn gebaseerd op De vijf rollen van de leraar. Voor elke rol is een aparte vragenlijst. De vragen zijn heel concreet gesteld en universeel dus iedereen kan er mee aan de slag. De vijf rollen volgen de les, dus je hoeft niet bang te zijn om iets over te slaan. Maar je kunt ook een specifieke rol observeren, bijvoorbeeld als je een flitsbezoek wilt doen.

Bij elke vraag geef je aan hoe de leraar scoort; onvoldoende, matig, voldoende, goed of niet van toepassing. Bij elke vraag kun je opmerkingen noteren; tips of tops, of kort omschrijven wat je hebt gezien of gehoord. Deze opmerkingen zijn later ook terug te lezen door de leraar en zijn erg handig in het gesprek waarin je samen terugkijkt op de les. Hoe concreter je straks kunt zijn, hoe prettiger het gesprek en hoe meer de leraar aan je feedback heeft.

De indicatoren aan de linkerkant van het scherm gaan over leraargedrag. De indicatoren aan de rechterkant gaan over leerlinggedrag. Met de leerling-indicatoren kun je zien in welke mate de docent effectief is in zijn of haar leraargedrag. (Het is ook mogelijk om formulieren met schoolspecifieke indicatoren toe te voegen.)

Je bepaalt steeds zelf wat je invult of leeg laat. Dit is afhankelijk van je doel. De app slaat de ingevulde gegevens automatisch op. Je raakt daarom nooit belangrijke gegevens kwijt. Op het einde van de les sluit je de observatie af. Je kan ervoor kiezen om de gegevens voor eigen gebruik te houden. Dat houdt in dat niemand anders dan de observator en de docent de gegevens te zien krijgt.

De les nabespreken

Je kunt de les meteen samen nabespreken en hoeft dit niet meer eerst allemaal uit te werken en naar conclusies te vertalen want dat doet de app voor jou. Om praktische redenen lukt direct nabespreken niet altijd, maar hoe eerder je samen terugkijkt hoe effectiever je feedback. De leraar kijkt meteen mee: Hoe ging mijn les? Waar was ik goed in, waar wil ik nog beter in worden, waarin ben ik gegroeid? De opbrengsten worden visueel weergegeven dus je ziet meteen hoe ver je bent in een bepaalde rol en wat er is veranderd sinds de vorige lesobservatie. De afspraken die jullie maken sla je meteen op zodat alles op één plek bij elkaar staat. Met zijn eigen inloggegevens kan de leraar op elk gewenst moment zijn observatie en de gemaakte afspraken terugkijken. 

Je observatie afstemmen op beginnende én ervaren docenten 

De vragen die langskomen hangen samen met het niveau waarop een leraar is ingedeeld. De meeste leraren beginnen op het basisniveau, maar er zijn ook twee ontwikkelniveaus met vragen gericht op het werken met passende werkvormen, en op het om kunnen gaan met verschillen (o.a. differentiëren). Zo kun je iedere leraar zijn eigen ontwikkeling bieden. 

2. De managementmodule

De licentie heeft naast de observatiemodule ook een aparte managementmodule waarin alle observaties binnen je organisatie samen komen. Hiermee wordt het mogelijk om observaties over een langere periode te bekijken en te kijken naar de ontwikkelingen binnen de school. Met deze informatie kun je verschillende analyses maken. Omdat alle gegevens digitaal zijn heb je direct inzicht in de ontwikkeling van een team, een vakgroep of de lesgever als individu. Het aanbieden van scholing wordt bijvoorbeeld een stuk makkelijker als je weet welke rollen of indicatoren goed zijn ontwikkeld en welke onderdelen in de lessen extra ontwikkeling nodig hebben. Aan de rechterzijde kunt u een video bekijken waarin een korte impressie wordt gegeven van de managementtool.

3. Een module voor leerlingenfeedback

In de aparte app zit een aparte module waarmee de leraar leerlingen kan vragen om snel en anoniem feedback te geven op de les die hij of zij heeft gegeven. Dit kan aan de hand van een korte lijst met indicatoren. U kunt ook samen met de leerlingen eigen indicatoren gaan bepalen. Hiermee heeft u een mooi instrument in handen om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten.

  

Enthousiast geworden. Bekijk de video's aan de rechterzijde. 

Mocht je nog een vraag of een opmerking hebben, dan kun je ons dat via dit formulier laten weten.