Sluiten

Zoeken in de website

CPS en COVID 19

Trainingslokaal leeg CPS - Coronatijd.jpg

 

 Inhoud

Protocol Covid-19: veiligheid voor jou en ons

Dit protocol is opgesteld door CPS, op basis van het concept-protocol van EDventure, de branchevereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp. Deze handreiking biedt u en ons helderheid bij onze werkwijze rond scholing/training en leerkrachtbegeleiding/coachingstrajecten en de andere contacten die we onderhouden met relaties in het primair, voortgezet en (middelbaar) beroepsonderwijs. De uitgangspunten in dit protocol zijn:

  • Veiligheid van u en uw leerlingen, ouders, personeel en CPS-medewerkers staat te allen tijde voorop.
  • Aanwijzing COVID-19 van de minister van VWS en richtlijnen van het RIVM zijn leidend.
  • Protocol wordt aangepast indien aanwijzing of richtlijnen daarom vragen.

Download CPS Protocol

Werkwijze bij trainingen CPS Academie en trainingen bij u op school

Trainingen op CPS worden gegeven binnen de door de overheid aangegeven kaders rond Covid 19. Bekijk ook ons protocol (zie boven) zodat u weet welke maatregelen wij hebben genomen en wat wij van u verwachten wanneer u als bezoeker/of cursusdeelnemer bij CPS te gast bent.

Mondkapjesbeleid

De opgeschaalde maatregelen naar aanleiding van COVID 19 hebben geen gevolgen voor onze trainingen. CPS houdt zich aan de afgekondigde maatregelen. CPS volgt het dringend advies om in de publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. Daarom verplichten we onze medewerkers en cursisten een mondkapje te dragen bij binnenkomst in ons pand en als je je in het gangpad, toilet en kantine beweegt. Wanneer u zit op een vaste zitplaats in het trainingslokaal en tijdens de lunch, dan mag het mondkapje af.

De zaalopstellingen in de trainingszalen en de kantine zijn zo ingericht dat 1,5 meter afstand gewaarborgd is. Verder verwijzen we naar de aandachtspunten tijdens de training i.v.m. Corona en de RIVM vragenlijst die je bij de uitnodiging hebt ontvangen.

Online trainingen met Microsoft Teams

CPS biedt de komende tijd de trainingen en maatwerktrajecten ook digitaal aan. Deze trainingen worden gegeven met behulp van Microsoft Teams, al dan niet in combinatie met de digitale leeromgeving Moodle. MS Teams biedt prima mogelijkheden waardoor er via beeld, geluid, chat en bestandenuitwisseling goed interactief gewerkt kan worden. De deelnemers van je school ontvangen voor de start van de online training een uitnodiging per mail om hieraan deel te nemen.

De deelnemers van uw school ontvangen voor de start van de online training een uitnodiging per mail om hieraan deel te nemen. 
De relevante instructies/documenten voor het online volgen van de training vindt u hieronder. Uiteraard geven ook onze trainers bij aanvang van de online training instructies over de werkwijze.

Vragen over afstandsonderwijs

Leerkrachten hebben in korte tijd programma’s opgesteld voor leerlingen, werk klaargelegd of digitaal klaargezet en digitale klaslokalen ingericht. De basisvoorwaarden krijgen vorm. De volgende stap is nu: hoe gaan we ervoor zorgen dat leerlingen ook echt tot leren komen, hoe volgen we dat, hoe organiseer je feedback. En dat alles zonder dat je directe invloed hebt op de structuur van de dag. Kom je hier niet helemaal uit? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. 

   
 PO

Yvonne Koene.jpg  Taal/lezen
 Yvonne Koene
 T 06-53743647


Lotte van der Goot_web.png  Schoolkwaliteit en ouderbetrokkenheid:
 Lotte van der Goot
 T 06-14480458

   
 VO

Roel Vos_web.png  Didactiek
 Roel Vos
 T 06-50616771
Koos v tHul_web.png Taal en MVT
Koos van ’t Hul
T 06-30710240
 

  
 MBO

Geke van Dijk.jpg  Didactiek
 Geke van Dijk
 T 06-21270703
 

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met een van onze andere adviseurs. U vindt ze op onze teampagina.