Sluiten

Zoeken in de website

Het interimwerk van de CPS-adviseurs

Zo krijgt u er een goed beeld bij

Bij CPS kunt u terecht als u op zoek bent naar een direct inzetbare teamleider (VO en PO) of schooldirecteur (VO en PO). De voorbeelden op deze pagina geven u een beeld van de interim opdrachten die we voor andere scholen mochten uitvoeren.

Praktijkonderwijs (vo)

 School  CVO Accent Centrum in Rotterdam.
 Functie  Vestigingsdirecteur (4 maanden).
 Aanleiding  Er was een gebrek aan leiding en sturing omdat de zittende directeuren geen uitvoerende werkzaamheden meer verrichten.
 Waarom CPS?

 De organisatie was al een tevreden klant van CPS. Zocht iemand die direct in kon springen en veel ervaring had met sturing en visie.

 Taken en verantwoordelijkheden 
 • Cultuurverandering bewerkstellingen en de sociale veiligheid vergroten.
 • In een korte tijd is orde op zaken gesteld en is de school weer startklaar gemaakt voor het nieuwe schooljaar.
 • De nieuw benoemde directeur kon zodoende direct aan de slag

“Ik ben heel tevreden over de invalperiode op onze school. De CPS-adviseur heeft resultaatgericht en mensgericht gewerkt en heeft in een relatief korte periode kwaliteiten bij medewerkers gezien en aangesproken.”
- Jacqueline Bevaart, CVO Accent Centrum in Rotterdam

  

Vmbo

 School  in Hardinxveld-Giessendam.
 Functie  Teamleider (6 maanden).
 Aanleiding  Vertrekkende teamleider vervangen.
 Waarom CPS?  CPS kon per direct een ingewerkte kracht leveren.
 Taken en verantwoordelijkheden 
 • Dagelijkse leiding over 25 teamleden.
 • In gang zetten van een gesprekscyclus. Deze cyclus bestaat uit het observeren van lessen, het houden van voortgangs- en beoordelingsgesprekken, het houden van selectiegesprekken met kandidaat docenten, het houden van beoordelingsgesprekken in het kader van functiemix LC leertrajecten).
 • Visiedocumenten bijwerken, praktisch maken en in gebruik laten nemen.   

   

Atheneum en Havo, onderbouw

 School  in Gorinchem.
 Functie  Teamleider Atheneum onderbouw en TTO (1 jaar).
 Aanleiding  De teamleider vanwege langdurige ziekte direct vervangen.
 Waarom CPS?  De CPS-adviseur was bekend bij het bestuur door eerdere opdrachten en kon direct inspringen.
 Taken en verantwoordelijkheden 
 • Dagelijkse leiding over 35 teamleden.
 • In gang zetten van een gesprekscyclus. Deze cyclus bestaat uit het observeren van lessen, het houden van voortgangs- en beoordelingsgesprekken, het houden van selectiegesprekken met kandidaat docenten, het houden van beoordelingsgesprekken in het kader van functiemix LC/LD leertrajecten).
 • Visiedocumenten bijwerken, praktisch maken en de uitvoering ervan vormgeven.          

    

Havo 

 School  in Leeuwarden.
 Functie  Teamleider (3 dagen per week, 6 maanden).
 Aanleiding  Rust terugbrengen in het team na veel wisselingen in de schoolleiding. Sturen op de kwaliteit van de lessen via een gemeenschappelijke taal.
 Waarom CPS?  De CPS-adviseur had veel ervaring met het geven van feedback en coaching aan docenten en het werken aan een gedeelde visie op leskwaliteit.
 Taken en verantwoordelijkheden 
 • Rust en veiligheid terugbrengen op de werkvloer.
 • Ervoor zorgen dat het team één gezamenlijke taal spreekt over de kwaliteit van lessen. Hiervoor werden de ‘vijf rollen van de leraar’ geïntroduceerd.
 • De adviseur deed ook de lesobservaties, nabesprekingen en verslaglegging.

    

Openbaar onderwijs 

 School  op Terschelling.
 Functie  Directeur en bestuurder vo
 Duur  14 maanden, 2,5 dag in de week. Loopt nog steeds.
 Aanleiding  Zittende directeur/ bestuurder had werkzaamheden wegens persoonlijke omstandigheden tijdelijk neergelegd. Besloot uiteindelijk voor een andere positie.
 Waarom CPS?  De ervaring van de CPS-adviseur op het gebied van trainen/adviseur op ‘de vijf rollen van de leraar’ en bestuurservaring. De school had al goede ervaringen met een andere adviseur van CPS.
 Taken en verantwoordelijkheden 
 • Bevorderen van een professionele werkcultuur.
 • Stimuleren persoonlijk leiderschap.
 • Coachen en begeleiden van de re-integrerende directeur/bestuurder.
 • Zorgen voor betere in- en externe communicatie (o.a. met ouders) en marketing.
 • Voortzetten van de ingezette onderwijsvernieuwing en kwaliteitsverbetering.

"De CPS-adviseur was echt een mensgerichte leider die in een korte tijd het functioneren van de teamleden analytisch in kaart kon brengen. Zij kreeg mensen in beweging zonder dat mensen zich daar bewust van waren waardoor ze eigenaar werden van het proces. De adviseur had een reëel beeld over de eigen (on)mogelijkheden en was een prettige sparringpartner die je helpt te reflecteren."
- Willy Cupido – de Turck, directeur/bestuurder Openbaar Onderwijs Terschelling

    

Mavo/Havo/VWO 

 School  Rembrandt College Veenendaal.
 Functie  Teamleider (Mens- en maatschappijvakken).
 Duur  1 jaar (4 dagen per week).
 Aanleiding  Verandering organisatiestructuur: aansturing onderwijs vanuit vaksecties i.p.v. afdelingen.
 Waarom CPS?  Direct inzetbare adviseur met brede expertise die ook een onderwijskundige opdracht uit kon voeren.
 Taken en verantwoordelijkheden 
 • Aansturen vaksecties mens- en maatschappijvakken, LO en mediatheek.
 • Doorontwikkelen van eigenaarschap in vaksecties voor onderwijs(ontwikkeling) m.b.v. doorlopende leerlijnen, vakwerkplannen. e.d.
 • Teamontwikkeling & coaching van vaksectievoorzitters.
 • Onderwijskundig beleid en scholing M/H/V.

"De adviseur had snel overzicht in wat er speelt, ook als het gaat om verborgen culturele aspecten en drijfveren. Adviezen waren goed doordacht en altijd gebaseerd op de schoolvisie. Met creatieve invalshoeken kon de adviseur goed verbinden en schakelen tussen lespraktijk en schoolbeleid. Hij schuwde daarin niet om zowel schoolleiding als docenten een spiegel voor te houden.”
- Bart de Grunt, Rector Rembrandt College Veenendaal

    

Havo/VWO 

 School  Rembrandt College Veenendaal.
 Functie  Afdelingsleider Tweede Fase.
 Duur  3-6 maanden (3 dagen per week).
 Aanleiding  Vertrek van de teamleider, er is nog geen opvolger.
 Waarom CPS?

 Direct inzetbare adviseur met brede expertise die ook een onderwijskundige opdracht uit kon voeren.

 Taken en verantwoordelijkheden 
 • Leidinggeven onderwijs en personeel bovenbouw Havo/VWO.
 • Onderwijskundig beleid en profilering Havo /VWO.
 • Aansluiting ob-bb, toetsing en examinering, leerlijn.
 • Onderzoeken en PWS, Keuzewerktijd.

    

Integraal Kindcentrum 

 School  IKC De Marskramer Assen.
 Functie  Directeur.
 Duur  6 maanden (4 dagen per week).
 Aanleiding  Vertrek van de directeur, er is nog geen opvolger.
 Waarom CPS?

 Vanwege goede ervaringen en de brede expertise (o.a de 7 gewoonten van Stephen Covey).

 Taken en verantwoordelijkheden 
 • Leidinggeven aan het Integraal Kindcentrum.
 • Zorgen voor integratie tussen Kinderopvang en Basisschool; beide instellingen zijn recent onder één dak gekomen.
 • Verder benutten en uitbouwen van de kansen die het werken met de 7 gewoonten van Stephen Covey biedt.