Spring naar mobiele navigatie

Het Jonge Kind

Onderwijs aan het Jonge Kind

Hoe sluit je op hun leefwereld aan?

Hoe ga je om met kinderen die nog weinig taal gebruiken? Of niet veel variatie laten zien in hun spel? Hoe help je leerlingen die met een achterstand op school komen? Hoe geef je hen de juiste aandacht en zorg je tegelijkertijd dat kinderen zonder achterstand ook doorgaan in hun ontwikkeling? 
Neem contact op
Het jonge kind - thema.jpg

Taalontwikkeling

Taal is essentieel bij de ontwikkeling van kinderen. Goed kunnen lezen is nodig om kennis uit boeken te halen. Taal durven gebruiken geeft zelfvertrouwen en maakt samenwerken mogelijk. Het is heel belangrijk om leerachterstanden op taal en rekenen zo snel mogelijk weg te werken, anders worden die in de jaren erna alleen maar groter. Daarom is het van groot belang het onderwijs aan jonge kinderen goed te ontwikkelen

Doelen stellen 

Methodes schrijven vaak precies voor wat je op een dag moet doen. Leerkrachten volgen dit programma soms zonder te weten welke vaardigheden ze eigenlijk oefenenSteeds meer scholen werken dan ook liever vanuit de leerlijnen. Maar hoe formuleeje de juiste doelen daarbij en vind je passende werkvormen?   

Aansluiten bij leefwereld 

Kinderen zijn van nature ontzettend nieuwsgierig en leergierig. Maar toch zie je dat ze niet altijd in staat en gemotiveerd zijn om te leren. Aansluiten bij hun leefwereld helpt. Maar hoe doe je dat? Je kunt bijvoorbeeld voorwerpen mee laten nemen en daar een woordweb omheen laten maken. Eewoordenpot laten vullen met de gekste of langste woorden die ze kennen. Ouders in de klas laten vertellen over hun beroepen. Elaat kinderen ook vooral zélf onderwerpen aandragen. Als je aansluit bij de interesses van jonge kinderen, zullen ze gemotiveerder zijn om mee te doen en te leren.

Autonomie 

Kinderen leren vooral als je ze uitdaagt, actief laat zijn, ze aan het denken zet en ze de ruimte geeft om te onderzoeken. Zo jong als ze zijn, kunnen peuters en kleuters ook al best zelf keuzes maken en plannen. Als ze dat mogen, voelen ze zich belangrijk. Door ze regelmatig zelf keuzes te laten maken, accepteren ze bovendien makkelijker dat je op andere momenten als leerkracht bepaalt wat er gebeurt. 
 

Advies, begeleiding en scholing 

CPheeft veel ervaring met wat wel en niet werkt in het onderwijs aan jonge kinderen. Die zetten we graag in om ook jouw ambities op dat vlak waar te maken. Met advies, scholing en begeleiding op maat zijn we in staat veel waarde toe te voegen in korte tijdWe werken voor zowel individuele scholen als voor besturen en gemeenten. 

Trainingen

over het Jonge Kind

Heb je een vraag of wil je advies?

Neem dan contact op met Miriam.

Direct contact opnemen? Bel of mail ons.

033 - 453 43 43 cps@cps.nl

Zoek in de website