Themanieuwsbrief taalonderwijs met o.a. Thematisch aan de slag met begrijpend lezen, mondelinge taalvaardigheid, boeken en trainingen.
Bekijk hier de online versie
CPS logo
dinsdag 22 maart 2022
Themanieuwsbrief taal

Thematisch aan de slag bij begrijpend lezen? Investeer dan in de leerkracht!

Thematisch werken (of taalonderwijs in verbinding) staat op dit moment volop in de belangstelling. Steeds meer basisscholen zoeken een alternatief voor de klassieke lessen begrijpend lezen en erkennen het belang van een geïntegreerde of thematische aanpak van taalonderwijs. Hierbij worden taaldoelen gekoppeld  aan wereldoriëntatie en ontstaat er een verbinding  binnen of tussen de verschillende vakken. Dus laten we stoppen met eenvoudige, arme teksten en invulbladen en beginnen met het bouwen aan een rijk netwerk waarbij wereldoriëntatie de basis voor taal en begrip vormt.

Dit blog van Yvonne Koene verder lezen

Een gitaar en een mond vol tanden

Het is 1985. ‘Hoi, ik ben Miriam en ik doe mijn spreekbeurt over de gitaar’. Stilte. ‘De gitaar is een snaarinstrument met zes snaren’. Ik adem hoorbaar uit. Stilte. Slik. Ik krijg het warm en voel me een beetje duizelig. Met zachte stem zeg ik: ‘Het is een akkoordeninstrument.’ Terwijl ik dit blog schrijf heb ik een flashback naar dit spannende moment in groep 5. Ik voel dat alle ogen van de klas op mij zijn gericht. Ik kijk naar de grond. Ondanks een goede voorbereiding op papier heb ik een black-out. Ik wiebel van mijn ene been op het op het andere. Mijn adem stokt. Snel loop ik naar de gitaar die ik heb meegenomen. Ik houd hem hoog in de lucht, verdwijn erachter en zeg; ‘kijk, dit is hem’.

Dit blog van Miriam Op de Beek verder lezen

‘Weet ik niet’ en ‘dat vind ik nou eenmaal’

‘Weet ik niet’ maar ook ‘dat vind ik nou eenmaal’ hoor je kinderen vaak zeggen. Maar wat weten ze niet? En waarom vinden ze wat ze vinden? Veel kinderen kunnen moeilijk verwoorden wat ze denken of voelen. Ook echt naar elkaar luisteren, de juiste vragen stellen, feiten en argumenten goed verwoorden en adequaat reageren is vaak lastig. Maar deze vaardigheden zijn wel heel belangrijk om bijvoorbeeld te kunnen uitleggen wat je niet snapt, om voor jezelf te kunnen opkomen en om een ruzie te kunnen uitpraten. Deze uitgebreide mondelinge taalvaardigheid noemen we Oracy.

Dit blog van Jaap ter Steege verder lezen

Oracy: de kunst van luisteren en spreken

Afbeelding

Praten en luisteren doen we de hele dag. Toch is het niet zo dat iedereen dit ook vanzelfsprekend goed kan. Ruzies op het schoolplein, kinderen die niet kunnen uitleggen wat ze niet begrijpen, die niet durven uit te spreken wat ze denken: voorbeelden waaruit blijkt dat effectief kunnen praten en luisteren geen aangeboren vaardigheden zijn. Als kind moet je deze eerst leren door veel te oefenen.

Meer over deze training

Doelgericht werken met leerlijnen

Afbeelding

De deelnemers krijgen kennis van de opbouw van de leerlijnen taal en rekenen, zij leren welke beredeneerde keuze er gemaakt kunnen worden wat betreft het aanbod taal en rekenen en welke aandachtspunten er zijn voor de didactiek. 

De trainingsdag is zowel theoretisch als praktisch. De eigen les- en schoolsituatie is uitgangspunt. 

Meer over deze training

3x boeken over taalonderwijs

Deze set bestaat uit Teksten in de maakSpelling op z’n best en Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren.

afb taalpub po

Verder lezen over deze boeken

CPS Summerschool 2022

Summerschool afb webpagina 2022

Wil je professionaliseren in de laatste periode van de zomervakantie? Wij bieden in augustus, week 33, een aantal populaire én nieuwe trainingen aan zodat je het schooljaar met een frisse blik kunt starten. Onderstaande trainingen kun je tijdens deze Summerschool volgen.

Kijk verder op onze speciale Summerschoolpagina

Nieuwe datum jubileum CPS 75 jaar

We zijn blij dat we een nieuwe datum hebben kunnen agenderen voor ons 75-jarig jubileum. Noteer 'm vast in je agenda want op 1 juni kan je via een livestream online deelnemen aan dit event. Een uitnodiging voor gratis deelname volgt binnenkort. Dus hou je mailbox in de gaten!

Save the date 01062022 nieuwsbrief

©2022 CPS Onderwijsontwikkeling en advies. All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent aangemeld voor onze maandelijkse blogupdates.
Klik hier om u af te melden Wijzig uw emailadres