Sluiten

Zoeken in de website

De LesobservatieApp

Gestructureerd werken aan de kwaliteit van de les

Goede feedback is cruciaal om als leraar te kunnen groeien. Maar wat is nu eigenlijk een goede les en wat doet een effectieve leraar dan? En hoe heb je hier met elkaar de goede gesprekken over? Leraren geven aan behoefte te hebben aan handvatten en heldere afspraken over wat er nu precies wordt verwacht en hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen. De LesobervatieApp helpt daarbij. Er is een aparte versie voor vo/mbo.

Download de folder

Digitale tool voor lesbezoeken

Belangrijke kwaliteitsindicatoren zijn vertaald naar vragen over concreet waarneembaar gedrag en het effect hiervan op leerlingen. Het nagesprek kan direct na de les plaatsvinden waardoor de leerkracht meer aan de feedback zal hebben. Het verslag wordt aantrekkelijk vormgegeven en laat de ontwikkeling in de tijd zien. Meer over de lesobservatiemodule.

Managementinformatie om te sturen

U kunt observaties opslaan als privé (alleen zichtbaar voor de leraar en de observant) maar ook opslaan in de managementmodule. Met de managementmodule kunt u observaties over een langere periode bekijken en kijken naar ontwikkelingen. Rapportages op individueel en teamniveau zijn snel te maken en worden aantrekkelijk vormgegeven. De LesobservatieApp is op verschillende manieren in uw school in te zetten. Voor ontwikkeling en beoordeling, maar ook om leerkrachten een instrument te geven om lesobservaties bij elkaar te doen. Meer over de managementmodule.

Leerlingenfeedback

Met de app kunnen leerkrachten leerlingen vragen om snel en anoniem feedback te geven op de les. Meer over de module voor leerlingenfeedback.

Gemeenschappelijke taal door 'de vijf rollen'

De LesobservatieApp gaat uit van het bekende concept 'De vijf rollen van de leraar'. Belangrijke indicatoren voor effectief leraargedrag zijn daarin vertaald naar vijf rollen. Deze rollen zijn ontstaan door goed te kijken naar het gedrag van leerkrachten die ruim boven het gemiddelde scoren en de indicatoren waar de Inspectie op stuurt. De rollen bieden leerkrachten veel houvast omdat elke rol is beschreven in concreet gedrag. De LesobservatieApp geeft leraren een helder beeld waar ze zijn in een bepaalde rol en waaraan ze nog zouden willen werken.

Voor leerkrachten

Inzicht en feedback: 

 • Effectief leraargedrag is nu heel concreet gemaakt.
 • Na de les direct samen nabespreken; dat maakt feedback veel effectiever. 
 • Kies zelf wie een observatie kan bekijken.
 • Persoonlijke groei wordt visueel weergegeven.
 • Ook voor selflearning.
   

Voor ib-ers en zorgcoördinatoren

Bespaar tijd en papieren rompslomp:

 • Direct samen nabespreken; geen uitwerking nodig.
 • Ideaal voor flitsbezoeken.
 • Digitaal: alles op 1 plek.
 • Online applicatie; desktop én tablet.
 • Maakt vergelijkingen mogelijk; bijvoorbeeld met eerdere observaties of binnen het team.
 • Zonder technische kennis aan de slag.
   

Voor directie

Sturen op de kwaliteit:

 • Digitaal dus sneller inzicht in de ontwikkeling van teams en individuele leerkrachten.
 • Managementrapportages.
 • Bevordert het leren van en met elkaar.
 • Sluit aan op inspectie-indicatoren.
 • Eigen indicatoren toevoegen mogelijk. 
          

Probeer 4 maanden gratis

Ervaar het gebruiksgemak: 

 • Maak uw team.
 • Nodig teamleden uit voor een lesobservatie.
 • Doe lesobservaties.
 • Bekijk de rapportages.

Vraag nu aan

  

Of vraag direct offerte aan

Er zijn verschillende licenties: 

 • Hangt samen met het aantal leerkrachten.
 • Altijd uit te breiden.

 

Vraag nu offerte

  

Meer weten?

Kijk dan eens bij deze links

Video (2.35 min.) 


"Leren doe je het beste van en met elkaar en het levert prachtige gesprekken op. De LesobservatieApp helpt ons daar op een fantastische wijze bij."
Stef Macke, directeur Tabor College Hoorn, lokatie d'Ampte

  

Teamcoach Ben Stolker over de LesobservatieApp


"Voor het eerst gaat het
om concreet waarneembaar gedrag: heel plezierig om dat te gebruiken bij de nabespreking."

  

Coachen via een app?

CNS Putten is een vereniging met 9 scholen en 145 personeelsleden waar veel aandacht is voor deskundigheidsbevordering. Hun stelling: leren doen we met en van elkaar, en iedereen groeit op zijn eigen niveau, op zijn of haar eigen plaats.
IB-er Thona Klaassen probeerde de  LesobservatieApp uit.

Lees het blog