Sluiten

Zoeken in de website

Ons team

Peter de Vries

Peter de Vries

Adviseur en trainer Telefoon: 06 21 551 845 LinkedIn: Peter de Vries

 

"Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.”

Expertise

 • Specialist Ouderbetrokkenheid 3.0.
 • Project- en procesbegeleider ouderbetrokkenheid op school- en bestuursniveau, maar ook in gemeentelijke projecten in bijvoorbeeld grootstedelijke context
 • Procesbegeleiding in conflicten tussen school en ouders.
 • De school in de samenleving.
 • Auteur van diverse boeken en artikelen over ouderbetrokkenheid in het onderwijs.

Ervaring

 • Leraar basisonderwijs
 • Leraar speciaal basisonderwijs
 • Locatiemanager Orthopedagogisch Dagcentrum
 • Bemiddelaar tussen school en ouders
 • Redactielid Passend Onderwijs Magazine
 • Netwerklid De wereld van het jonge kind – verantwoordelijk voor artikelen ouderbetrokkenheid
 • Voorzitter Stichting School voor School

Blogs

Publicaties

> Terug naar Ons team