Sluiten

Zoeken in de website

Ons team

Tseard Veenstra

Tseard Veenstra

Adviseur en trainer Telefoon: 06 55 168 626

  
Mijn ambitie: een bijdrage aan de ontwikkeling en uitwerking van uw ambities.


Expertise

 • onderwijsverbeteringstrajecten (schoolontwikkeling en taal/lezen)
 • klassenmanagement en omgaan met verschillen
 • begeleiding 'moeilijke' groepen
 • begeleiding leerkrachten
 • begeleiding in basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs

Ervaring

 • leraar basisonderwijs
 • interne begeleider in het speciaal basisonderwijs en ambulant begeleider
 • docent Nederlands Hogeschool Windesheim
 • onderwijsadviseur bij een schoolbegeleidingsdienst
 • (mede)auteur van methoden voor taal, spelling en begrijpend lezen
 • auteur van kinderboeken
 • auteur Goed voor elkaar, een publicatie over het pedagogisch klimaat

> Terug naar Ons team