Sluiten

Zoeken in de website

Narrare

Van 'tellen' naar 'vertellen'

Regelmatig vinden er oudertevredenheidsonderzoeken plaats en scholen zijn blij als ze daarbij goede scores halen. Natuurlijk is het goed om met ouders de kwaliteit van de school te evalueren. Maar zeggen de cijfers van het oudertevredenheidsonderzoek voldoende over de kwaliteit van de school? En is een respons van vaak minder dan 50% wel betrouwbaar? 

CPS denkt dat schriftelijke oudertevredenheidsonderzoeken onvoldoende beeld geven en dat de huidige oudertevredenheidsonderzoeken de school juist wel eens in de weg kunnen zitten. Nieuwsgierig geworden? Download het gratis e-book Oudertevredenheidsonderzoeken. Van ‘tellen’ naar ‘vertellen’. 

Het alternatief: Narrare

CPS komt met een alternatief programma: Narrare. Narrare is het Latijnse woord voor vertellen. Narrare is een zelfevaluatieprogramma met voldoende ouders op basis van zorgvuldig geregisseerde gesprekken met ouders die at random worden geselecteerd. Een kwalitatief in plaats van een kwantitatief zelfevaluatieonderzoek. Narrare voldoet aan de zelfevaluatienormen van de inspectie. Vanuit haar expertise voorziet CPS de rapportage van heldere conclusies en aanbevelingen.
Narrare kan ook worden uitgevoerd onder leerlingen en medewerkers. CPS levert dan een totaalrapportage op. 

Gratis introductiebijeenkomsten

Wilt u meer weten over Narrare, het betere alternatief voor tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en medewerkers (po/vo/mbo)?
Er staat nog 1 introductiebijeenkomst in de planning. 

  • Woensdag 20 maart VSO A.J. Schreuder, Pythagorasweg 80, 3076 AJ Rotterdam, 14:30-16:00 uur

Aanmelden bijeenkomst

Dit komt u te weten tijdens de Narrare informatiebijeenkomsten:

  • Waarom de huidige tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en medewerkers meestal niet de juiste informatie opleveren en vaak een ongewenst effect hebben.
  • Het verschil tussen tevredenheid en kwaliteit.
  • Wat een meer logische manier van het onderzoeken van de kwaliteit van de school is onder ouders, leerlingen en medewerkers.
  • Hoe Narrare in zijn werk gaat, zodat u een goede afweging kunt maken of dit Narrare een beter alternatief voor uw school is. En welke vorm van begeleiding u daarbij wilt kiezen.

Trainingen in de regio

In Amersfoort, Breda en Groningen wordt in het voorjaar 2019 de training 'Narrare: nieuwe vorm van tevredenheidsonderzoeken' georganiseerd.
Meer informatie over deze trainingen.

   

Narrare servicepakketten

Basic

Medium

Full service

Als school heeft u een coördinator en doet u alle stappen zelf. U heeft altijd de mogelijkheid om aan te vullen uit het Full Service pakket    Als school heeft u een coördinator Narrare en doet u een aantal stappen zelf. U heeft altijd de mogelijkheid om aan te vullen uit het Full Service pakket (prijs op aanvraag)   Alles wordt voor uw school geregeld door CPS.
Meer informatie Meer informatie Meer informatie

Contact

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Peter de Vries of Minke Bruning