Sluiten

Zoeken in de website

Hoe staat het met uw begrijpend leesonderwijs?

Aanbevelingen van een taalexpert


Als schoolleider of leerkracht herkent u hoe lastig het kan zijn om grip te krijgen op het begrijpend leesonderwijs. We krijgen vaak opmerkingen van de strekking:

We hebben al van alles gedaan maar de opbrengsten vallen ons tegen.”
" De collega’s blijven begrijpend lezen een lastig vak vinden.
" Leerlingen zijn niet echt gemotiveerd.”

Het gevolg is twijfel (zetten we de goede interventie in?) of tegenvallende resultaten en frustratie na een hoop inspanning. En dat kan in veel gevallen voorkomen worden. Ten aanzien van (begrijpend) leesonderwijs leven er de nodige misverstanden als het gaat om 'de knoppen waaraan u het best kunt draaien'. 

Dagelijks ondersteunen wij schoolteams die de kwaliteit van hun begrijpend leesonderwijs willen verhogen. Onze kennis van wat werkt, en alle inzichten en ervaringen die wij daar bij opdeden, zetten we graag voor u in zodat u de juiste keuzes kunt maken.   

Vraagt u zich af of de doorgaande lijn op orde is? Wilt u de ontwikkeling van het luister- en leesbegrip beter monitoren? Bent u nog verschillende interventies tegen elkaar aan het afwegen? In dat geval kan de feedback van een taalexpert de extra bevestiging zijn die u zoekt. 

Zo werkt de nu-meting

  1. We brengen samen in kaart wat jullie doen en wat de aandachtspunten zijn
    We hebben hier een speciale vragenlijst voor ontwikkeld. We sturen die toe en maken een afspraak om die samen op uw locatie in te vullen. Dit gesprek duurt ongeveer 2 uur en we vragen de schoolleiding en de taal- of leescoördinator (of IB-er) om aan te sluiten.  

  2. U ontvangt direct feedback en aanknopingspunten voor verbetering
    Omdat we de vragenlijst samen invullen ontstaat direct al een gesprek. Wat doet u al, wat is goed om nog eens naar te kijken? Waar zitten kansen? Het samen reflecteren geeft u inzichten in de aanpak van nu, de ontwikkelpunten voor de toekomst en de manier waarop daar aan kan worden gewerkt.

Waarom een nu-meting?

De nu-meting biedt u de mogelijkheid om met een minimale investering te profiteren van de kennis en ervaring van een taalexpert. U krijgt nieuwe inzichten waardoor u weet met welke interventies uw team het meest zal bereiken. Voor de nu-meting geldt een tarief van 499,- euro inclusief BTW.

Voor welke school geschikt?

De nu-meting is vooral geschikt voor schoolteams die:

  • voor keuzes staan welke interventie ze nu het beste in kunnen zetten;
  • zich afvragen of de doorgaande lijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen goed op orde is;
  • de ontwikkeling van het luister- en leesbegrip beter willen monitoren. 

Stel uw vraag