Sluiten

Zoeken in de website

Ontwikkelassessments

Recht doen aan de functiemix – LC en LD

Docenten willen graag waardering en erkenning voor het inzetten van hun specifieke kwaliteiten en wanneer deze waardering, (h)erkenning en beloning er is, zal ook verdere ontwikkeling en uitbreiding van vaardigheden en competenties tot het werkplezier van docenten horen.

Dat is de mening van het assessmentteam van CPS dat deze uitspraken van docenten menigmaal heeft gehoord op verschillende scholen.

Voor een zo objectief mogelijke beoordeling om docenten in aanmerking te laten komen voor een hogere functieschaal bieden wij een ontwikkelassessment voor docenten die hiervoor gemotiveerd voor zijn. De observatieformulieren die wij gebruiken tijdens de assessmentdag zijn gemaakt voor zowel LC-competenties als LD-competenties. De indicatoren van de competenties zijn gebaseerd op de SBL-competenties.

Door de inzet van ontwikkelassessments en het scoren op bepaalde competenties door verschillende personen wordt er op een objectieve manier de professionele vaardigheden van de docenten gemeten. De focus ligt op de ontwikkeling van de docent. Vandaar de naam ontwikkelassessment, want het doorlopen van een assessment hoeft niet per se een promotie te betekenen. Een conclusie na het assessment kan ook zijn dat een docent nog bepaalde vaardigheden moet ontwikkelen. 

Onderdelen assessmentdagen 

A.      Startbijeenkomst leidinggevenden

Tijdens deze bijeenkomst worden alle (betrokken) leidinggevenden ingelicht over het verloop van het traject voor de docenten die graag naar de LC- of LD-school willen. De taken van de docent worden besproken, zodat de leidinggevenden weten wat ze kunnen verwachten wanneer een docent hen benaderd voor een bepaald onderdeel van het ontwikkeltraject. Verder worden de competenties die bij de docenten gescoord worden toegelicht en worden alle observatieformulieren en casusbeschrijvingen doorgenomen.

B.      Training assessoren (indien niet uitbesteed)

Wanneer de school ervoor kiest om de rol van assessor niet uit te besteden aan CPS, zullen leidinggevenden opgeleid worden tot assessor en worden zij ingezet tijdens de assessmentdagen. Op deze manier kan het ontwikkeltraject een plek krijgen in de school en is er geen inzet van CPS meer nodig in die toekomst.

C.       Introductiebijeenkomst docenten

Tijdens deze bijeenkomst worden de docenten ingelicht over het ontwikkeltraject dat zij gaan volgen. Tussen deze bijeenkomst en de assessmentdag dient de docent de volgende onderdelen af te ronden:

- Lesbezoek teamleider
- Lesbezoek collega
- Lesbezoek CPS adviseur (d.m.v. de lesobservatieapp Yollen)
- Leerlingenquête

De bevindingen van bovenstaande onderdelen worden beschreven in een reflectieverslag dat de docent voorafgaand de assessmentdag inlevert bij zijn of haar teamleider.

D.       Assessmentdag(en)

Op de assessmentdag zullen de docenten verschillende assessments ondergaan, namelijk:

- Een criteriumgericht interview (meestal samen met de HR-medewerker van dde school)
- Rollenspel 1: presentatie
- Rollenspel 2: coachgesprek 

Per onderdeel zullen er twee assessoren zijn. De docenten krijgen voorbereidingstijd voor de rollenspellen, maar niet voor het interview.

De dag wordt afgesloten met een panelgesprek, waarin de bevindingen van de assessoren per onderdeel worden teruggekoppeld naar de docent en zijn/haar teamleider. Tijdens het panelgesprek wordt er genotuleerd en dat vormt het assessmentrapport. Dit rapport en het eerder geschreven reflectieverslag vormen de input voor het ambitiegesprek dat de docent en de teamleider gaan voeren. Er kan dan besloten worden dat de docent promoveert naar een LC- of LD-schaal of dat de docent zich eerst nog moet ontwikkelen in bepaalde competenties.

E.       Vervolg in de HR-cyclus

Om dit traject te kunnen borgen is het verstandig om het op te nemen in de HR-cyclus en een vaste plek te geven in de jaarplanning. De afspraken die tijdens het ambitiegesprek worden gemaakt, worden doorgegeven aan de afdeling HR. 

F.       Evaluatie

Het project wordt mondeling op diverse momenten met de opdrachtgever geëvalueerd. Het doel is dat de aanpak goed werkt en is ingebed in de organisatie. Na de assessmentdag(en) volgt er een evaluatiegesprek met CPS en de school. 

Wilt u meer informatie over dit traject?

U kunt dan contact opnemen met Conny van de Groef, adviseur bij CPS.