Sluiten

Zoeken in de website

Ouderbetrokkenheid 3.0

Beter samenwerken met ouders

Ouders zijn in het VO vaak op afstand. Hun kind is immers een stuk zelfstandiger. Als het gaat om het leerproces, neemt de verantwoordelijkheid van de ouders af en die van het kind toe. Maar klopt dit beeld wel? Een toenemende vraag van scholen uit het VO over het vormgeven van contact met ouders laat een genuanceerder beeld zien. Vragen die met grote regelmaat bij ons binnenkomen zijn:

  • Hoe krijgen we meer ouders de school in op infoavonden en gespreksmomenten?
  • Hoe activeren we ouders om hun kind thuis beter te ondersteunen bij het leren?
  • Zijn ouders wel in staat hun kind te motiveren en het gesprek met hen over school te voeren?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we met iedere ouder contact hebben, en niet pas op het moment dat er problemen zijn? 

Ouderbetrokkenheid 3.0 geeft daar antwoorden op en creëert een cultuur binnen de school waarin effectieve samenwerking tussen school, ouders en leerlingen een structurele plek krijgt. Ook in het VO hebben jongeren behoefte aan betrokken ouders die hen coachen bij bijvoorbeeld het kiezen van een profiel en vervolgopleiding of bij het creëren van een motiverende leeromgeving thuis.

Hoe wij u helpen om effectief samen te werken met ouders

Wij ondersteunen u graag bij alle stappen om te komen tot een betere samenwerking met ouders. Onderstaand een aantal voorbeelden van wat wij doen. Leg gerust uw eigen situatie aan ons voor.

Projectbegeleiding

Wij begeleiden trajecten binnen scholen: we doen onderzoek, brengen vervolgstappen in kaart en begeleiden de implementatie van deze vervolgstappen. Het opleiden en coachen van een coördinator ouderbetrokkenheid 3.0 kan hier onderdeel van uitmaken.

>  Vraag naar de mogelijkheden

Vraag een 60-minutengesprek aan

Willen u en uw team meer weten over ouderbetrokkenheid 3.0, hoe het een cultuur van samenwerken bevordert, en de resultaten en ervaringen van andere scholen? Vraag gerust een geheel vrijblijvend gesprek aan.

>  Maak een afspraak

Wat is Ouderbetrokkenheid 3.0?

Hoe zouden we de samenwerking vormgeven zonder geschiedenis van ooit bedachte rapportgesprekken, informatieavonden en andere vooral eenzijdig gerichte gespreksmomenten? Wat zou nú logisch zijn? 

>  Download gratis ebook

"Voor je het weet reageren we alleen maar reactief op ouders, naar aanleiding van incidenten. Dat komt de samenwerking niet ten goede."

Jan de Zoete, directeur Roemer Visscher College, Den Haag

Klantcase

De A.J. Schreuderschool heeft een VSO afdeling voor leerlingen in de leeftijd van 13 tot 20 jaar en kreeg in maart 2017 het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0.

Lees hun verhaal

Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0

Een compleet handboek voor scholen die de samenwerking met ouders vorm willen geven op basis van Ouderbetrokkenheid 3.0. Veel voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk en tips over uiteenlopende onderwerpen, van professionele communicatie en effectieve gesprekken met ouders, tot een alternatief voor oudertevredenheidsonderzoeken. 

>  Naar de webshop