Sluiten

Zoeken in de website

Persbericht

Overname CPS door Driestar educatief een feit

Amersfoort, 12 juli 2018 – Uiterlijk 31 december 2018 neemt Driestar educatief CPS Onderwijsontwikkeling en advies over. De afgelopen maanden hebben de organisaties intensief gesprekken gevoerd met als resultaat dat de beide vertrouwde namen en merken intact blijven. “Met deze overname ontstaan synergie-effecten voor klanten van zowel Driestar educatief als CPS. Ook komt er meer aandacht voor productontwikkeling en innovatie”, aldus Suzan Koning (CPS) en Robert Zoutendijk (Driestar educatief).


Links: Robert Zoutendijk, bestuurder bij Driestar educatief. Rechts: Suzan Koning, bestuurder bij CPS.

Dankzij de overname komt een krachtige combinatie van twee onderwijsdienstverleners tot stand die van grote betekenis kan zijn voor het onderwijs in Nederland. In beide organisaties zit een schat aan ervaring, is sprake van continue kennisontwikkeling en vindt gedegen onderzoek plaats. Suzan Koning, bestuurder bij CPS: “Alles is gericht op het realiseren van mooi en kwalitatief goed onderwijs. Daarom wordt er de komende jaren flink geïnvesteerd in de verdere uitbouw van die kennis en ervaring. Het doel daarvan is duidelijk: de scholen profiteren daarvan.”

Samen sterk, eigenheid blijft
Suzan Koning is blij dat de overname een feit is. “Wij zochten naar een partij die de kwaliteit en de missie en visie van CPS waardeert en verder wil uitbouwen. Driestar educatief heeft vanaf het eerste moment ingezet op de continuïteit voor alle CPS-klanten en haar waardering uitgesproken voor onze kwaliteit. Het unieke van de nieuwe combinatie is dat zowel Driestar educatief als CPS hun eigenheid behouden: het blijven twee aparte organisaties en merken, die elk hun eigen klanten bedienen. CPS blijft daarom werken voor de volle breedte van scholen in Nederland. Driestar educatief behoudt haar sterke band met de christelijke en reformatorische scholen. Zo staan we samen sterker en blijft ieders eigenheid.”

Ruimte en toekomst
“De goede naam en de missie en visie van CPS zijn voor ons doorslaggevend geweest tijdens de gesprekken over de overname”, aldus Robert Zoutendijk, bestuurder bij Driestar educatief. Beide partijen staan voor goed onderwijs, waarin de leerkracht als de spil wordt gezien bij onderwijsontwikkeling. “Zowel CPS als Driestar educatief hebben jarenlange ervaring, veel expertise en een sterk klantenbestand in de volle breedte van het onderwijs in Nederland. Het bundelen van krachten zal leiden tot bredere dienstverlening, waarin volop ruimte is voor productontwikkeling, blijvende professionalisering van medewerkers en innovatie.”

Gezamenlijke focus
De focus van de beide organisaties blijft ook na de overname liggen op het inspireren, ontwikkelen en ondersteunen van leerkrachten en leidinggevenden in het onderwijs.

Einde persbericht, niet voor publicatie: Voor meer informatie over bovenstaand bericht of een toelichtend gesprek kunt u contact opnemen met Korstiaan van Vliet, communicatieadviseur Driestar educatief, k.vanvliet@driestar-educatief.nl of 06 15455405.