Zoeken in de website

Persoonlijk leiderschap

met de 7 gewoonten van Stephen Covey

Van studenten wordt verwacht dat zij zich houdingen, vaardigheden, kennis en inzichten eigen maken die hen in staat stellen start klaar te zijn voor de dynamiek van de arbeidsmarkt. Het beroepsonderwijs staat voor de opgave nog beter aan te sluiten bij de arbeidsmarkt en meer samenhang te creëren tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven vraagt om werknemers die breed inzetbaar zijn en zich blijven ontwikkelen. Deelname aan de maatschappij vraagt om actief burgerschap; ambitie en het inzetten van talenten. Ook na het behalen van een diploma.

Kom naar de informatiemiddag op 27 maart 2018

Wat kunnen de 7 eigenschappen van effectief leiderschap daarin betekenen?

De 7 gewoonten van Stephen Covey,(auteur van het bekroonde leiderschapsboek 'The 7 Habits of Highly Effective People’) vergroten eigenaarschap, persoonlijke verantwoordelijkheid en zelfsturing waarmee studenten in hun persoonlijke en professionele leven effectiever en daarmee succesvoller zullen zijn. Elk van de 7 Habits is gebaseerd op principes, paradigma’s en  praktische toepassingen. Het consistent toepassen van deze principes, paradigma’s en toepassingen leidt tot effectieve resultaten en zorgen voor zelfregulering en persoonlijk  leiderschap  

De kracht van gewoonten

Persoonlijk leiderschap vanuit het gedachtengoed van Stephen Covey gaat vooral over zelf-leiderschap en 7 gewoonten die je helpen dat te ontwikkelen. De kracht van de gewoonten zit in de versterkende opeenvolging van de gewoonten en zetten een proces van (inter) persoonlijke groei in beweging. De 7 gewoonten ontwikkelen zelfsturing, zelfdiscipline en de ontwikkeling van zelfregulerende vaardigheden bij studenten. Zelfregulatie maakt dat studenten persoonlijk de regie dúrven voeren over hun leerproces, dus écht eigenaarschap tonen en daarover verantwoording afleggen. De 7 gewoonten zorgen ervoor dat studenten:

 1. Initiatief tonen en verantwoording nemen voor eigen handelen en keuzes (gewoonte 1 wees proactief)
 2. Doelgericht en passend gedrag vertonen, doordat ze zich realiseren dat ze zelf in staat zijn om hun leven, studie en loopbaan vorm te geven (gewoonte 2 begin met het eind in gedachten)
 3. Plannen en prioriteren doordat ze zich kunnen concentreren op belangrijke zaken (gewoonte 3 belangrijke zaken eerst)
 4. Denken in wederzijds voordeel ( gewoonte 4 denk win win)
 5. Geleerd hebben in een gesprek hun oordeel uit te stellen en eerst te luisteren (gewoonte 5 eerst begrijpen dan begrepen worden)
 6. In samenwerking elkaars talenten herkennen en inzetten (gewoonte 6 synergie)
 7. inzicht hebben in eigen ontwikkeling, reflecteren en proactief hun gedrag aanpassen op een veranderende omgeving (gewoonte 7 houd de zaag scherp)

De 7 gewoonten bieden daarmee een handzame praktische pedagogiek en zijn een krachtige aanvulling op het succesvol vormgeven van het professionele en persoonlijke leven van studenten.
Door binnen uw onderwijscurriculum de 7 Habits of Highly Effective People te integreren ontstaat een professionele cultuur waarin men:

 • Initiatief neemt en verantwoordelijkheid pakt
 • Werkt aan gezamenlijke doelen
 • Effectief communiceert en samenwerkt
 • Verschillen tussen mensen omarmt
 • Talent en competenties benut

Om vijf redenen uniek: 

1. Het werkt van binnen naar buiten
Het uitgangspunt van de 7 gewoonten is dat het voorleven van de 7 gewoonten essentieel is. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. Als je als leraar wil dat jouw leerlingen meer eigenaarschap tonen, zelf doelen stellen en proactief met hun leren bezig zijn, is het belangrijk dat ze weten dat jij als docent ook doelen stelt, positieve verwachtingen uitspreekt en jouw leerlingen helpt hun eigen mogelijkheden te zien. Daarom starten we bij docenten zelf.

2. Voorbeeldgedrag
Het zijn de docenten die de 7 gewoonten tot leven brengen. “Kijk, daar zie ik een mooi voorbeeld van gewoonte 5 ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden!’. Docenten worden bewust van hun paradigma’s, praktijkprincipes en handelen en voorbeeldgedrag.

3. Een gemeenschappelijke, compacte taal
Studenten, docenten, leidinggevenden gebruiken dezelfde taal als houvast voor hun pedagogische én didactische aanpak. 

4. Een proces binnen de praktijk van alledag
De praktijk van alledag laat leerlingen maximaal oefenen in persoonlijk leiderschap. De aandacht voor de 7 gewoonten wordt bovendien verbonden aan de andere onderwijsdoelen binnen de opleiding / afdeling.

5. Een win win die werkt!
Studenten leren van binnenuit: niet omdat het zo moet, maar omdat het in hen tot ontwikkeling komt. Docenten groeien als mens en professional. Bedrijven krijgen vakmensen die proactief zijn en de maatschappij burgers die een proactief aanpassingsvermogen vertonen.

Gecertificeerd door FranklinCovey

CPS is de exclusieve Nederlandse partner van Franklin Covey. Hierdoor kunnen wij scholen trainen in de 7 gewoonten en begeleiden.

U bent geïnteresseerd en wilt meer weten?

Vraag naar: 
  > de presentatie 
  > stel een vraag

(c) 2018 CPS Onderwijsontwikkeling en advies