Sluiten

Zoeken in de website

Protocol Covid 19

Dit protocol is opgesteld door CPS, op basis van het concept-protocol van EDventure, de branchevereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp. Het biedt een handreiking om op een veilige manier aan het werk te gaan binnen het primair, voortgezet en (middelbaar) beroepsonderwijs.

Download CPS Protocol