Zoeken in de website

Boeken en publicaties

Zoeken

U bent hier:
CPS
Alle boeken

Alle boeken

CPS Uitgeverij 

CPS Uitgeverij brengt praktische boeken uit voor onderwijsprofessionals die beter willen worden in hun vak. De boeken zijn geschreven door adviseurs van CPS die de meest recente inzichten en actuele kennis aanvullen met een flinke dosis praktijkervaring. De theorie in deze boeken wordt altijd aangevuld met herkenbare praktijkvoorbeelden, tips, reflectievragen, werkvormen en handige bijlagen.

Zoek een boek
U kunt een boektitel zoeken via de zoekbalk hierboven of selecteren op een thema aan de linkerzijde. 

 1. Incidentele prestatiebeloning in het onderwijs
  Meer informatie

  Incidentele prestatiebeloning in het onderwijs

  € 0,00

  In deze uitgave komt aan de orde wat incidentele prestatiebeloning is en wat de argumenten kunnen zijn om dit in te voeren.

 2. Inzetbaarheid van de oudere leraar
  Meer informatie

  Inzetbaarheid van de oudere leraar

  € 0,00

  Literatuurstudie naar strategisch HR-vitaliteitbeleid in VO-scholen.

  De centrale vraag waarop met deze literatuurstudie een antwoord wordt gezocht is op welke wijze scholen invulling kunnen geven aan strategisch vitaliteitbeleid met gebruikmaking van bestaande en nieuwe HR-instrumenten.

 3. iReken : onderwijsapp voor leerkrachten
  Meer informatie

  iReken : onderwijsapp voor leerkrachten

  € 0,00

  iReken is een handige rekenonderwijskalender. Van 1 augustus 2012 tot 1 augustus 2013 elke dag een tip, doordenkertje of rekenactiviteit die je aan het werk of aan het denken zet. Daarnaast biedt de app extra achtergrondinformatie en een rekenonderwijscommunity op facebook waar men terecht kan met vragen.

 4. Klein en toch groot
  Meer informatie

  Klein en toch groot

  € 0,00

  De succesfactoren van kleinschalig onderwijs.

  Klein en toch groot is het tweede deel in de serie Defuseren; maatwerk in de organisatie. In dit deel is vooral gekeken naar de succesfactoren van kleine scholen en de betekenis die docenten, leerlingen en hun ouders aan deze factoren geven

 5. Kleine basisscholen op weg naar hogere opbrengsten
  Meer informatie

  Kleine basisscholen op weg naar hogere opbrengsten

  € 0,00

  De onderwijsinspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit en de opbrengsten van een deel van de basisscholen in Nederland. In deze groep vallen bepaalde categorieën scholen op. Zo is het voor kleine plattelandsscholen dikwijls niet eenvoudig om opbrengsten en kwaliteit op het gewenste niveau te krijgen en te houden.

 6. Oog voor talent
  Meer informatie

  Oog voor talent

  € 0,00

  Dit boek geeft scholen concrete handvatten en suggesties om invulling te geven aan deze drie stappen van talentontwikkeling. Het boek is geïllustreerd met openhartige interviews, waarin mensen vertellen hoe zij hun talenten hebben ontwikkeld en welke factoren daarbij een rol hebben gespeeld.

 7. Opbrengstgerichte cultuur in beeld
  Meer informatie

  Opbrengstgerichte cultuur in beeld

  € 0,00

  Opbrengstgericht handelen van bestuurders in het primair onderwijs

  Het doel van dit boekje is beschrijven hoe je als bestuurder een opbrengstgerichte cultuur kunt bevorderen en schoolresultaten structureel kunt verbeteren.

 8. Opbrengstgericht werken in de keten
  Meer informatie

  Opbrengstgericht werken in de keten

  € 0,00

  Deze publicatie doet verslag van een casestudy die is uitgevoerd bij negen besturen in het primair en voortgezet onderwijs. De casestudy maakt onder meer duidelijk welke invloed schoolcultuur en leiderschap hebben op opbrengstgericht werken.

 9. Opbrengstgerichtheid en de professionaliteit van de leraar
  Meer informatie

  Opbrengstgerichtheid en de professionaliteit van de leraar

  € 0,00

  Dit boek biedt handvatten aan wie wil investeren in opbrengstgerichtheid en kan een antwoord geven op de vraag ‘waarin moeten we dan investeren?’

 10. Ouders en schoolsucces in het voortgezet onderwijs
  Meer informatie

  Ouders en schoolsucces in het voortgezet onderwijs

  € 0,00

  Naar educatief partnerschap: bouwen aan vertrouwen

  Optimaal is het als scholen en ouders samenwerken ten behoeve van het leerresultaat van het kind. In hedendaagse termen spreken we over ‘educatief partnerschap’. In deze publicatie beschrijven we de acties van vier scholen die de energie van ouders proberen aan te wenden voor het leerresultaat van de kinderen.

(c) 2017 CPS Onderwijsontwikkeling en advies