Zoeken in de website

Boeken en publicaties

Zoeken

U bent hier:
CPS
Alle boeken

Alle boeken

CPS Uitgeverij 

CPS Uitgeverij brengt praktische boeken uit voor onderwijsprofessionals die beter willen worden in hun vak. De boeken zijn geschreven door adviseurs van CPS die de meest recente inzichten en actuele kennis aanvullen met een flinke dosis praktijkervaring. De theorie in deze boeken wordt altijd aangevuld met herkenbare praktijkvoorbeelden, tips, reflectievragen, werkvormen en handige bijlagen.

Zoek een boek
U kunt een boektitel zoeken via de zoekbalk hierboven of selecteren op een thema aan de linkerzijde. 

 1. Personeelsbeleid in de juiste versnelling
  Meer informatie

  Personeelsbeleid in de juiste versnelling

  € 0,00

  Met behulp van de achtergronden, voorbeelden en formats die in dit document staan, kunt u het personeelsbeleid op uw school tegen het licht houden. Zo krijgt u zicht op de gebieden waar verbeteracties nodig zijn.

 2. Personeelsbeleid onder water
  Meer informatie

  Personeelsbeleid onder water

  € 0,00

  Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

  Deze publicatie richt zich op de belevingskant van het personeelsbeleid, met als inzet het duurzaam binden en boeien van medewerkers aan de organisatie. Op veel scholen blijkt dit geen gemakkelijke opgave.

 3. De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk
  Meer informatie

  De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk

  € 0,00

  Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe

  In deze publicatie laten we zien wat onderwijsinstellingen doen om de doorlopende leerlijnen in hun scholen concreet vorm te geven en beschrijven we de succesfactoren om te komen tot blijvend resultaat.

 4. Schoolprofilering en (leerling)resultaat
  Meer informatie

  Schoolprofilering en (leerling)resultaat

  € 0,00

  Interne focus als basis voor duurzame profilering

  Dit boekje is bedoeld voor scholen die zich profileren op een thema en meer willen weten over de kwaliteit daarvan. Het geeft antwoord op vragen zoals: hoe sterk is mijn profiel verankerd in de organisatie of op welke wijze zijn de bereikte (leerling) resultaten te verbinden met de profilering.

 5. Thematisch lezen
  Meer informatie

  Thematisch lezen

  € 0,00

  Leerlingen motiveren tot lezen.

  Thematisch lezen is een krachtige en motiverende aanpak voor lezen waarbij vakinhoud en lezen met elkaar verenigd zijn. Thematisch lezen biedt ruimschoots mogelijkheden voor lezen binnen reguliere vaklessen of binnen vakoverstijgende projecten.

 6. Van diagnose naar leeractiviteiten
  Meer informatie

  Van diagnose naar leeractiviteiten

  € 0,00

  Deze publicatie helpt leraren om opbrengstgerichter te werken aan taal/Nederlands en rekenen/wiskunde.

 7. Van gele kaart naar nieuwe ambitie
  Meer informatie

  Van gele kaart naar nieuwe ambitie

  € 0,00

  De invloed van governance: hoe zorgen we dat leerlingen zo kort mogelijk slecht onderwijs krijgen?

 8. Verankeren in de school
  Meer informatie

  Verankeren in de school

  € 0,00

  Maatschappelijke stage in het curriculum.

 9. VerstERKt over de grens
  Meer informatie

  VerstERKt over de grens

  € 0,00

  Internationalisering en het ERK

  Het Europees ReferentieKader verschaft een gemeenschappelijke basis voor de uitwerking van lesprogramma’s in heel Europa. Het beschrijft wat taalleerlingen moeten kennen en kunnen om een taal te kunnen gebruiken voor communicatie en welke kennis en vaardigheden zij moeten ontwikkelen om daarbij doeltreffend te kunnen handelen.

 10. wERKwijzer en wERKwaaier
  Meer informatie

  wERKwijzer en wERKwaaier

  € 0,00

  Gespreksvaardigheid in de klas

  De wERKwaaier is een handzaam, overzichtelijk en praktisch instrument voor gespreksvaardigheid in de klas.

(c) 2017 CPS Onderwijsontwikkeling en advies