Zoeken in de website

Boeken en publicaties

Zoeken

U bent hier:
CPS
Alle boeken

Alle boeken

CPS Uitgeverij 

CPS Uitgeverij brengt praktische boeken uit voor onderwijsprofessionals die beter willen worden in hun vak. De boeken zijn geschreven door adviseurs van CPS die de meest recente inzichten en actuele kennis aanvullen met een flinke dosis praktijkervaring. De theorie in deze boeken wordt altijd aangevuld met herkenbare praktijkvoorbeelden, tips, reflectievragen, werkvormen en handige bijlagen.

Zoek een boek
U kunt een boektitel zoeken via de zoekbalk hierboven of selecteren op een thema aan de linkerzijde. 

 1. Taal in groen mbo : een handreiking
  Meer informatie

  Taal in groen mbo : een handreiking

  € 0,00

  Deze publicatie is een handreiking voor opleidingen voor groen mbo die serieus werk maken van taal. Daar is alle reden voor, aangezien het ‘Referentiekader taal’ serieuze eisen stelt en taal als basisvaardigheid ook in de groene opleiding (weer) een echte plek heeft gekregen.

 2. Beter schrijven in alle vakken
  Meer informatie

  Beter schrijven in alle vakken

  € 0,00

  Trainingsmodule schrijfvaardigheidsonderwijs ter ondersteuning van havovakdocenten

  Deze trainingsmodule is gericht op het toerusten van docenten van zaakvakken in het geven van aandacht aan schrijfvaardigheid.

 3. Coaching in het primair onderwijs
  Meer informatie

  Coaching in het primair onderwijs

  € 32,90

  Het begrip coaching, een vorm van directe begeleiding, wordt in dit boek in een breder kader geplaatst. Er wordt ingegaan op de vraag ‘wie is en wat doet een goede coach’ en komen vragen rond disfunctioneren en confronteren aan de orde.

 4. Voortgezet technisch lezen
  Meer informatie

  Voortgezet technisch lezen

  € 22,90

  Dit deel uit de serie Doorgaande leeslijn 3- tot 13-jarigen beschrijft hoe leerkrachten van groep 4 tot en met 8 het voortgezet technisch leesonderwijs op effectieve wijze kunnen vormgeven. Wat zijn de kenmerken en hoe kunnen leerkrachten omgaan met verschillen tussen leerlingen?

 5. Functiemix in het vo
  Meer informatie

  Functiemix in het vo

  € 0,00

  Verschil maken: durven en kunnen!

  Functiemix in het vo bevat achtergronden, inzichten en aanbevelingen rond de invoering van de functiemix binnen het voortgezet onderwijs.

 6. Set: Effectieve leerlingbesprekingen in het basisonderwijs
  Meer informatie

  Set: Effectieve leerlingbesprekingen in het basisonderwijs

  € 44,90

  Effectieve leerlingbesprekingen is het werkboek met handreikingen, vuistregels en oefeningen voor intern begeleiders. Het vervolg Naar nog effectievere leerlingbespreking is de verdieping en gaat meer in op het functioneren van de intern begeleider in het het zorgbeleid.

 7. Set: Handboek ouders in de school en Ouderbetrokkenheid voor elkaar
  Meer informatie

  Set: Handboek ouders in de school en Ouderbetrokkenheid voor elkaar

  € 61,90

  U kunt het Handboek ouders in de school en Ouderbetrokkenheid voor elkaar nu aanschaffen voor een aantrekkelijke setprijs.

 8. Elke leerling een competente lezer!
  Meer informatie

  Elke leerling een competente lezer!

  € 29,90

  Effectief omgaan met verschillen in het leesonderwijs. Wat werkt?

 9. Excellent rekenen
  Meer informatie

  Excellent rekenen

  € 0,00

  Goede tot zeer goede rekenaars in het vmbo

  In deze publicatie staan de resultaten van het literatuur- en praktijkonderzoek naar excellente rekenaars in het vmbo. In de literatuur is gezocht naar de kenmerken van de 20 procent best scorende rekenaars in het vmbo zodat docenten deze leerlingen kunnen herkennen en een juist aanbod kunnen geven. Er staat ook beschreven welke docentvaardigheden hiervoor noodzakelijk zijn.

 10. Set: Met de referentieniveaus naar schoolsucces en Grijp de rekenkansen
  Meer informatie

  Set: Met de referentieniveaus naar schoolsucces en Grijp de rekenkansen

  € 53,90

  U kunt Met de referentiniveaus naar schoolsucces en Grijp de rekenkansen nu ook bestellen voor een aantrekkelijke setprijs.

(c) 2017 CPS Onderwijsontwikkeling en advies