Zoeken in de website

Boeken en publicaties

Zoeken

U bent hier:
CPS
Alle boeken

Alle boeken

CPS Uitgeverij 

CPS Uitgeverij brengt praktische boeken uit voor onderwijsprofessionals die beter willen worden in hun vak. De boeken zijn geschreven door adviseurs van CPS die de meest recente inzichten en actuele kennis aanvullen met een flinke dosis praktijkervaring. De theorie in deze boeken wordt altijd aangevuld met herkenbare praktijkvoorbeelden, tips, reflectievragen, werkvormen en handige bijlagen.

Zoek een boek
U kunt een boektitel zoeken via de zoekbalk hierboven of selecteren op een thema aan de linkerzijde. 

 1. Naar nog effectievere leerlingbesprekingen
  Meer informatie

  Naar nog effectievere leerlingbesprekingen

  € 29,57

  Werkboek over het functioneren van de interne begeleider in het zorgbeleid van de school

  Dit vervolg op het boek Effectieve leerlingbesprekingen in het basisonderwijs is onmisbaar voor wie zijn rol als interne begeleider gedetailleerd wil uitwerken binnen de zorgstructuur op school.

 2. Evaluatie plusklassen
  Meer informatie

  Evaluatie plusklassen

  € 0,00

  Dit onderzoek is enerzijds een inventarisatie van ervaringen en studies naar het effect van plusklassen en brengt daarmee in kaart welke witte vlekken er zijn die wellicht aanleiding vormen voor vervolgonderzoek. Anderzijds beschrijft het een kleinschalig aanvullend onderzoek waarin antwoord werd gezocht op één van die witte vlekken: de opbrengsten van plusklassen voor scholen.

 3. Excellentie in ontwikkeling
  Meer informatie

  Excellentie in ontwikkeling

  € 0,00

  Hoe zorgen schoolbestuurders ervoor dat (hoog)begaafde en goed presterende leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen?

 4. Expeditie LOB (krant)
  Meer informatie

  Expeditie LOB (krant)

  € 0,00

  Hoe kun je als school komen tot een slagvaardiger LOB? Dat is het hoofdonderwerp van deze themakrant Expeditie LOB.

 5. Het opzetten van hoogbegaafdenbeleid
  Meer informatie

  Het opzetten van hoogbegaafdenbeleid

  € 0,00

  In deze katern wordt een werkwijze geschetst, die scholen kan ondersteunen bij het opzetten van beleid voor hoogbegaafde leerlingen.

 6. Het school - oudercontract
  Meer informatie

  Het school - oudercontract

  € 0,00

  In een school-oudercontract worden de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van scholen en ouders vastgelegd. Vooronderstelling is dat een juist gebruik van zo’n contract duidelijkheid schept, een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel bevordert en voorkomt dat de betrokkenheid van ouders vrijblijvend is.

 7. HijZijWijzer
  Meer informatie

  HijZijWijzer

  € 0,00

  Dit boek is bedoeld voor leerkrachten die, ook door hun eigen gedrag en attitude, verschillen tussen meisjes en jongens ervaren en graag willen begrijpen waar deze verschillen vandaan komen en hoe zij hier het beste op kunnen reageren.

 8. Identiteit in beweging
  Meer informatie

  Identiteit in beweging

  € 0,00

  Dit boek bevat een aantal essays en persoonlijke verhalen van schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. De auteurs van de essays reflecteren vanuit hun eigen achtergrond op het thema identiteit en de betekenis en het belang ervan voor scholen.

 9. Ieder kind de juiste leerroute
  Meer informatie

  Ieder kind de juiste leerroute

  € 0,00

  De centrale vraagstelling van dit R&D-traject − “Hoe kunnen we ieder kind passend onderwijs bieden?” − is ontleed en vervolgens samengesteld in drie te onderzoeken themavelden: de zorgkracht, de zorgarrangementen, één loket.

 10. Ieder talent telt
  Meer informatie

  Ieder talent telt

  € 0,00

  Niet alle leerlingen maken moeiteloos de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs. Voor sommigen komt het keuzemoment te vroeg of past de werkwijze in het voortgezet onderwijs niet goed bij de leerstijl van de leerlingen. Het zijn ‘doeners’ of ze zijn kwetsbaar. De vraag is: hoe kan voor deze leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs worden verbeterd?

(c) 2017 CPS Onderwijsontwikkeling en advies