Sluiten

Zoeken in de website

Boeken en publicaties

Zoeken

Taal/Lezen primair onderwijs

Taal primair onderwijs

Hoe beter leerlingen taal beheersen, hoe beter de prestaties bij andere vakken. Taal speelt vrijwel overal een rol. Om kinderen de beste kansen te bieden is taalonderwijs belangrijk. Haalt u het beste uit alle leerlingen?

CPS Uitgeverij biedt publicaties op het gebied van taal voor alle leerlingen, de sterke en de taalzwakke leerling. Er zijn publicaties  gericht op het leren lezen en het leren begrijpend lezen. Ook is er onder andere aandacht voor fonemisch bewustzijn, begrijpend luisteren, leren schrijven, woordenschatonderwijs en de doorgaande leeslijn.

 1. Voortgezet technisch lezen
  Meer informatie

  Voortgezet technisch lezen

  € 18,50

  Dit deel uit de serie Doorgaande leeslijn 3- tot 13-jarigen beschrijft hoe leerkrachten van groep 4 tot en met 8 het voortgezet technisch leesonderwijs op effectieve wijze kunnen vormgeven. Wat zijn de kenmerken en hoe kunnen leerkrachten omgaan met verschillen tussen leerlingen? Nu blijvend in prijs verlaagd! Van €22,90 voor €18,50.

 2. Woordenschatonderwijs (2019)
  Meer informatie

  Woordenschatonderwijs

  € 32,50

  Meer dan woorden leren

  In dit boek staat een aanpak van effectieve woordenschatontwikkeling beschreven die gebaseerd is op drie pijlers. Daarbij is woordbewustzijn en -eigenaarschap bij de leerling het uiteindelijke doel, want dat maakt een leven lang woorden leren mogelijk. Bestel nu de geactualiseerde versie (2019).

 3. Leeskilometers maken op school
  Meer informatie

  Leeskilometers maken op school

  € 32,50

  Aanpak Vrij lezen. Het bevorderen van leesmotivatie van leerlingen.

  Is lezen iets wat moet? Of iets wat mag? Plezier in lezen is het beste startpunt voor leerlingen om veel leeskilometers te gaan maken en zo hun leesvaardigheid bijna moeiteloos te verbeteren. In de aanpak Vrij lezen staat leesplezier centraal. Nu blijvend in prijs verlaagd: van € 49 voor € 32,50.

 4. Basisstructuur doorgaande leeslijn
  Meer informatie

  Basisstructuur doorgaande leeslijn

  € 14,95

  Een doorgaande leeslijn van 3- tot 13-jarigen

  Dit naslagwerk biedt basisscholen ondersteuning bij het realiseren van een doorgaande leeslijn voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Nu blijvend in prijs verlaagd! Van €17,90 voor €14,95.

 5. Set: Gecijferd bewustzijn en Fonemisch bewustzijn
  Meer informatie

  Set: Gecijferd bewustzijn en Fonemisch bewustzijn

  € 186,50

  De Werkmap Fonemisch bewustzijn biedt naast theorie veel activiteiten en lessen om van het fonemisch bewustzijn van kinderen in groep 1 en 2 te ontwikkelen. De Werkmap Gecijferd bewustzijn helpt bij (voorbereidend) rekenen met kleuters en het tijdig signaleren van achterstanden op dit vlak.

 6. Aanvankelijk technisch lezen
  Meer informatie

  Aanvankelijk technisch lezen in groep 3

  € 18,50

  Preventie van leesproblemen

  In dit derde deel in de serie Doorgaande leeslijn 3- tot 13-jarigen gaan de auteurs uitgebreid in op leergebieden, doelen, klassenmanagement, differentiatie, instructie en de aanpak van risicokinderen. Ook is er uitgebreid aandacht voor taal-leesactiviteiten in de klas. Nu blijvend in prijs verlaagd! Van €22,90 voor €18,50.

 7. Effectief omgaan met risicolezers
  Meer informatie

  Effectief omgaan met risicolezers

  € 23,50

  Werken aan preventie en beter omgaan met leesproblemen

  In dit boek geeft Kees Vernooy antwoord op de vraag hoe scholen leesproblemen kunnen voorkomen en hoe zij kwalitatief goed leesonderwijs kunnen realiseren. Nu blijvend in prijs verlaagd! Van €29,90 voor €23,50.

 8. Grip op leesbegrip
  Meer informatie

  Grip op leesbegrip

  € 49,95

  Toetsen en evalueren van begrijpend luisteren en begrijpend lezen

  Dit handboek helpt leerkrachten van groep 1 tot en met 8 in het basisonderwijs meer zicht en grip te krijgen op de ontwikkeling van begrijpend lezen van kinderen.

 9. Voorsprong
  Meer informatie

  VoorSprong

  € 39,95

  Spelenderwijs woorden leren op school en thuis

  VoorSprong biedt peuters en kleuters, maar ook jonge kinderen met een taalachterstand op gestructureerde wijze nieuwe woorden aan in betekenisvolle spelsituaties. Daardoor onthouden kinderen de woorden beter en gaan zij deze toepassen in hun dagelijks leven. Nu blijvend in prijs verlaagd! Van €47,90 voor €39,95.

 10. Een goede leesstart
  Meer informatie

  Een goede leesstart in groep 1 en 2

  € 18,50

  Een doorgaande leeslijn 3-13 jarigen

  Het boek Een goede leesstart in groep 1-2 geeft concrete aanwijzingen, handvatten en praktijksuggesties. De auteur beschrijft hoe leerkrachten van groep 1 en 2 ervoor kunnen zorgen dat alle kleuters een goede leesstart maken en goed toegerust beginnen aan het aanvankelijk technisch lezen in groep 3. Nu blijvend in prijs verlaagd! Van €22,90 voor €18,50.