Zoeken in de website

Boeken en publicaties

Zoeken

U bent hier:
CPS
Rekenen vo

Rekenen vo

 1. Meten met maten poster
  Meer informatie

  Meten met maten: set van 2 posters

  € 18,90

  Het metrieke stelsel is een struikelblok voor veel leerlingen, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. Deze posters maken via beeld inzichtelijk met welke maten gemeten moet worden.

 2. Met de referentieniveaus naar schoolsucces
  Meer informatie

  Met de referentieniveaus naar schoolsucces

  € 29,90

  Hoe voert u het nieuwe referentiekader taal en rekenen in uw schoolorganisatie in? Hoe bereidt u de leerlingen voor op de nieuwe taal- en rekentoetsen? En welke vaardigheden vraagt dit van uw leraren?

 3. Doorlopende leerlijn rekenen in het vo
  Meer informatie

  Doorlopende leerlijn rekenen in het vo

  € 0,00

  Zes kwaliteitskenmerken voor het vormgeven van het rekenonderwijs helpt u gecijferdheid binnen uw school een plek te geven en het rekenonderwijs zo in te richten dat leerlingen een hoger rekenniveau kunnen behalen

 4. Grijp de rekenkansen
  Meer informatie

  Grijp de rekenkansen

  € 31,90

  De referentieniveaus rekenen in het voortgezet onderwijs.

 5. Bijlagen Grijp de rekenkansen
 6. Excellent rekenen
  Meer informatie

  Excellent rekenen

  € 0,00

  Goede tot zeer goede rekenaars in het vmbo

  In deze publicatie staan de resultaten van het literatuur- en praktijkonderzoek naar excellente rekenaars in het vmbo. In de literatuur is gezocht naar de kenmerken van de 20 procent best scorende rekenaars in het vmbo zodat docenten deze leerlingen kunnen herkennen en een juist aanbod kunnen geven. Er staat ook beschreven welke docentvaardigheden hiervoor noodzakelijk zijn.

 7. Set: Met de referentieniveaus naar schoolsucces en Grijp de rekenkansen
  Meer informatie

  Set: Met de referentieniveaus naar schoolsucces en Grijp de rekenkansen

  € 53,90

  U kunt Met de referentiniveaus naar schoolsucces en Grijp de rekenkansen nu ook bestellen voor een aantrekkelijke setprijs.

 8. Opbrengstbewust handelen bij rekenen in het voortgezet onderwijs
  Meer informatie

  Opbrengstbewust handelen bij rekenen in het voortgezet onderwijs

  € 0,00

  Eindpublicatie

  Deze publicatie is bedoeld om schoolleiders, rekencoördinatoren en docenten in het voortgezet onderwijs te helpen bij het ontwikkelen van een opbrengstgerichte aanpak voor het rekenonderwijs en zo de
  rekenresultaten in Nederland te verbeteren. Het gaat hierbij om een aanpak die aansluit bij de eisen van het referentiekader.

(c) 2017 CPS Onderwijsontwikkeling en advies