Zoeken in de website

Boeken en publicaties

Zoeken

R&D projecten en publicaties

R&D projecten en publicaties

       

R&D projecten en publicaties

In opdracht van het Ministerie van OCW en in samenspraak met de PO- en VO-raad heeft CPS tot 2013  zogenaamde R&D, Research & Development projecten uitgevoerd (ook wel Onderzoek & Ontwikkeling genoemd). Samen met scholen zijn op tal van thema’s nieuwe praktijken ontwikkeld en onderzocht.
De resultaten vindt u hier en de publicaties zijn in alle gevallen kosteloos te downloaden.

 1. Excelleren van leerlingen mogelijk maken
  Meer informatie

  Excelleren van leerlingen mogelijk maken

  € 0,00

  “Voor één docent is het te moeilijk”

  Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe docenten dat kunnen doen. Er is daartoe literatuuronderzoek uitgevoerd en een onderzoek naar de praktijk van het lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen

 2. De architectuur van het leerlandschap
  Meer informatie

  De architectuur van het leerlandschap

  € 0,00

  Professionalisering in de school

  Deze map laat u kennismaken met deze manier van denken en kijken naar professionalisering. We willen u prikkelen om op een andere manier te kijken naar professionaliseren, namelijk vanuit het perspectief van de architect van een leerlandschap. Door op deze manier te kijken, kunt u alle vormen van leren en ontwikkelen in én van de organisatie ordenen en beter (in)richten.

 3. Passend professionaliseren
  Meer informatie

  Passend professionaliseren

  € 0,00

  Professionaliseren in het kader van passend onderwijs (cd box)

  In deze cd-box treft u een boekje aan met daarin een overzicht van belangrijke punten uit de grote hoeveelheid literatuur die over het onderwerp professionalisering van leerkrachten is verschenen. Literatuuronderzoek en praktijkervaringen zijn in deze box samengebracht.

 4. Hoe besturen borgen
  Meer informatie

  Hoe besturen borgen

  € 0,00

  Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

  Dit onderzoek, uitgevoerd op scholen voor speciaal primair onderwijs en voortgezet onderwijs, brengt in kaart welke rol het schoolbestuur speelt in de bewaking en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Wat is de rol van het bestuur in het verbetertraject? En hoe zorgen besturen ervoor dat de veranderingen worden geborgd, zodat de school uit de gevarenzone blijft?

 5. Vitalitijd!
  Meer informatie

  Vitalitijd!

  € 0,00

  Inzetbaarheid van de oudere leraar in de praktijk

  Naast een samenvatting van het literatuuronderzoek dat in 2011 is gepubliceerd, presenteert deze publicatie de resultaten van een praktijkonderzoek naar de mogelijkheden en effecten van vitaliteitbeleid.

 6. Onderpresteren van docenten in VO
  Meer informatie

  Onderpresteren van docenten in VO

  € 0,00

  Het laatste taboe

  Onderzoek wijst uit dat zo’n 16 procent van de docenten onder de norm presteert of minder laat zien dan je op grond van hun capaciteiten zou verwachten. Maar liefst 1 op de 6 docenten is onderpresteerder! Hoe kunnen bestuurders, schoolleiders, middenmanagers en beleidsmedewerkers P&O ervoor zorgen dat ook deze docenten hun professionaliteit op een hoger plan brengen?

 7. Opbrengstgericht werken in de keten
  Meer informatie

  Opbrengstgericht werken in de keten

  € 0,00

  Deze publicatie doet verslag van een casestudy die is uitgevoerd bij negen besturen in het primair en voortgezet onderwijs. De casestudy maakt onder meer duidelijk welke invloed schoolcultuur en leiderschap hebben op opbrengstgericht werken.

 8. Slim onderwijs doe je zó
  Meer informatie

  Slim onderwijs doe je zó

  € 0,00

  Effectief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

  Slim onderwijs doe je zó richt zich primair op docenten, teamleiders en schoolleiders binnen en buiten de groep van begaafdheidsprofielscholen, maar ook bestuurders in het onderwijs kunnen de inhoud ter harte nemen. Het boekje bevat concrete tips en tools, waarmee scholen direct aan de slag kunnen.

 9. Opbrengstgericht werken in ontwikkeling
  Meer informatie

  Opbrengstgericht werken in ontwikkeling

  € 0,00

  In deze publicatie wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling die opbrengstgericht werken heeft doorgemaakt. Ook wordt de vraag gesteld welke ontwikkelingen het in de komende tijd nog gaat doormaken. De publicatie levert hiermee de nodige stof tot nadenken.

 10. Een sterk sTAALtje Engels
  Meer informatie

  Een sterk sTAALtje Engels

  € 0,00

  Versterkt Engels in het voortgezet onderwijs

  Versterkt talenonderwijs is een goed alternatief voor scholen die tweetalig onderwijs te vergaand vinden en toch meer aandacht willen besteden aan het leren van Engels.

(c) 2017 CPS Onderwijsontwikkeling en advies