Sluiten

Zoeken in de website

Boeken en publicaties

Zoeken

U bent hier:
CPS
Alle boeken
Met de referentieniveaus naar schoolsucces

Met de referentieniveaus naar schoolsucces

Bestelnummer:
32354
Onderwijssoort:
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs en Beroepsonderwijs
Auteur(s):
René van Drunen en Corine Ballering
Uitgever/Jaar:
CPS, 2011
Materiaal:
Boek: paperback
ISBN:
9789065086440 / Digitale bijlagen
Reviews:
Lees/schrijf review(s)
In winkelmand € 24,50

Zo stuurt u op taal- en rekenresultaten

Hoe voert u het referentiekader taal en rekenen in uw schoolorganisatie in? Hoe bereidt u de leerlingen voor op de taal- en rekentoetsen? En welke vaardigheden vraagt dit van uw leraren?

Dit boek maakt inzichtelijk welke rol bestuurders, schoolleiders, middenmanagers, taal- en rekencoördinatoren, lees- en rekencoaches en leraren hebben. Duidelijk wordt dat effectief personeelsbeleid, met daarin de gesprekscyclus, een cruciale voorwaarde is voor het succesvol invoeren van het referentiekader.

Passende perspectieven

Medio 2012 is deze uitgave licht herzien. In het boek is nu ook informatie over 'Passende perspectieven' opgenomen. Dit is de uitwerking van de referentieniveaus voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes. Daarmee is het boek niet alleen relevant voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, maar ook voor het het speciaal (basis)onderwijs. Onder het kopje 'Digitale bijlagen' (rechts) vindt u de toegevoegde informatie. 

Bekijk de inhoudsopgave. Zie ook de digitale bijlagen.

Het referentiekader

Het referentiekader taal en rekenen is ontwikkeld om de opbrengsten van het onderwijs te verhogen. De referentieniveaus geven aan wat leerlingen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Leerlingen die achterblijven op het gebied van taal en rekenen, doen het immers ook slechter bij andere vakken.

Daarnaast is het referentiekader behulpzaam om de doorlopende leerlijn te verstevigen tussen de verschillende soorten onderwijs (van primair onderwijs tot beroepsonderwijs).

Ingrijpende consequenties

Dit boek maakt inzichtelijk voor welke veranderingen het referentiekader gaat zorgen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs: nieuwe tussentoetsen, eindtoetsen en examens en aanpassing van de uitslagregels.

Ieder zijn verantwoordelijkheid

Bovendien wordt duidelijk dat bij de invoering van de referentieniveaus alle niveaus in de organisatie betrokken zijn: het strategische, het tactische en operationele niveau. De rol van bestuur, schoolleiding, middenmanagers, taal- en rekencoördinatoren, taal- en rekencoaches en leraren komt uitgebreid aan bod.

Personeelsbeleid

De auteurs geven aan dat de direct leidinggevenden van leraren een sleutelrol hebben in het sturen op taal- en rekenresultaten: zij kunnen de verschillende kwaliteiten en functieniveaus van leraren op een effectieve manier inzetten. Het boek is dan ook een krachtig pleidooi om het personeelsbeleid in scholen verder te ontwikkelen. Alleen zo zal het taal- en rekenniveau verbeteren.

Praktische instrumenten

Er is een aantal praktische hulpmiddelen en kant-en-klare instrumenten opgenomen, die schoolleiders en middenmanagers helpen om hun rol op een goede manier inhoud te geven. Bijvoorbeeld:

  • formats voor een taal- en rekenbeleidsplan
  • format voor een persoonlijk ontwikkelingsplan
  • een beschrijving van de rol van de interne begeleider en van de schoolleider.

Over de auteurs

Dit boek is geschreven door Corine Ballering en René van Drunen, in samenwerking met Ria Brandt, Els Loman, Wouter Muns, Janneke Oosterman en Josée von Weijhrother.

Er zijn nog geen reviews geplaatst voor dit product
Plaats een reactie
Plaats een review
Kalender (dd-mm-jjjj)