Sluiten

Zoeken in de website

Boeken en publicaties

Zoeken

U bent hier:
CPS
Alle boeken
32409

Sterke rekenaars

in het basisonderwijs

Bestelnummer:
32409
Onderwijssoort:
primair onderwijs
Auteur(s):
Suzanne Sjoers
Uitgever/Jaar:
CPS Uitgeverij, april 2020 (3e druk)
Materiaal:
boek: paperback, 148 p.
ISBN:
9789065080998
Reviews:
Lees/schrijf review(s)
In winkelmand € 33,50

In elke groep zitten er een paar: leerlingen die zich moeiteloos bewegen in de getallenwereld, ingewikkelde oplossingsstrategieën gebruiken en rekenen pas een leuk vak vinden wanneer de reguliere lesstof ophoudt. Sterke rekenaars hebben vaak meer leerhonger dan de rekenmethode kan stillen. Er is wel veel plusmateriaal rekenen verkrijgbaar, maar in de praktijk betekent dit dat de sterke rekenaar hiermee, vaak buiten het lokaal, zelfstandig aan het werk moet.

In dit boek worden verschillende typen sterke rekenaars aan u voorgesteld en wordt besproken welke onderwijsaanpassingen er mogelijk en nodig zijn binnen een reguliere rekenles. Ook wordt aandacht besteed aan het realiseren van onderwijsaanpassingen buiten de groep en in voltijds hoogbegaafdenonderwijs.

Elk hoofdstuk bevat veel praktijkvoorbeelden en sluit af met een stuk gereedschap om direct in jouw eigen rekenles in te zetten.

Bekijk alvast de inhoudsopgave en het voorwoord.

Artikelen

'Of ik dit boek aanraad om zelf ook te gaan gebruiken? Ja! Waarom? Omdat ik dit boek vooral heel goed gericht vind op de praktijk. Aan het eind van elk hoofdstuk is er steeds iets wat je zo kunt inzetten in de klas. Bijvoorbeeld een signaleringsintrument voor de verschillende typen rekenaars of een instrument waarin staat hoe je als leerkracht activiteiten kan vormgeven rondom executieve functies.'  
Lees de gehele recensie van Juf Femke op Digifemke.nl.

Uit het interview met Suzanne Sjoers in Talent van november 2017: 'Er zijn naast sterke rekenaars met goede scores ook leerlingen die veel meer kunnen dan ze laten zien, maar daarvoor nog de vaardigheden en de begeleiding om hier te komen, missen.’
Twintig jaar geleden haalde 12 procent van de groep 6-leerlingen bij rekenen het geavanceerde niveau. Nu is dat nog slechts 4 procent. Vergeleken met andere landen is dit laag. De Inspectie spreekt van een ongewenste trend en vindt dat kansen verloren gaan en er te veel talent onbenut blijft. Sjoers: ‘We doen het wat betreft de zwakke rekenaars heel goed, maar met betrekking tot de 20 procent sterkste rekenaars is ons onderwijs gewoon niet op orde.’

Lees de rest van het interview van Frank Stienissen met Suzanne Sjoers in Talent van november 2017: Suzanne Sjoers breekt lans voor sterke rekenaars.

Ook vescheen er een recensie in Volgens Bartjens (nr. 2, november 2017).

Tip voor iedereen in het onderwijs!

(5,0 / 5)
Rochelle schreef op 10-01-2022:

Wat een interessant boek! In dit boek worden de sterke rekenaars onderverdeeld in drie groepen; snelle, goede en creatieve rekenaars. Bij iedere groep wordt helder, in zeer begrijpelijke taal, uitgelegd wat de kernmerken zijn van deze rekenaars. Je krijgt als lezer meteen beelden van leerlingen in je klas (en van jezelf!). Het boek neemt je in de volgende hoofdstukken mee in wat je dan aan deze groepen leerlingen voor rekenlesstof kunt aanbieden. Hoe en welke doelen je het beste voor hen kunt formuleren komt ook ruimschoots aanbod. Zo wordt het een praktisch en direct toepasbaar boek. Ik vind het sterk dat het boek diep in gaat over hoe je als leerkracht je rekenles zo organiseert dat je aan alle leerlingen instructie kunt geven, zonder dat het individueel onderwijs wordt. Want dat, zegt ook het boek, zou heel mooi zijn, maar in de praktijk (bijna) niet haalbaar. Natuurlijk ligt in het boek de nadruk op de sterke rekenaars en wat je hen kunt aanbieden en hoe je hen begeleidt. Toch geeft het boek ook aan hoe je dit combineert met je andere leerlingen. Dat maakt het boek voor mij heel interessant. Als leerkracht wordt je weer even kritisch op je eigen onderwijs; wat kan ik nog verbeteren aan mijn rekenlessen. Ook voor Pabo-studenten is het een interessant boek; je leert hoe je kunt differentiëren, omgaat met verschillen en hoe je een goede rekenles kunt opbouwen en afsluiten. Er zijn nog twee aparte hoofdstukken opgenomen over de plusklas en hoogbegaafdheidsonderwijs. Dat maakt het boek een mooi compleet geheel om goed en onderbouwd aanbod te bieden aan al je leerlingen, maar zeker de sterkte rekenaars!

Plaats een reactie
Plaats een review
Kalender (dd-mm-jjjj)