Sluiten

Zoeken in de website

Boeken en publicaties

Zoeken

U bent hier:
CPS
Alle boeken
Set: Leeskilometers maken op school, Beter lezen, beter leren en Woordenschatonderwijs

Set: Leeskilometers maken op school, Beter lezen, beter leren en Woordenschatonderwijs

Bestelnummer:
32416
Onderwijssoort:
Primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Auteur(s):
Uitgever/Jaar:
CPS Uitgeverij
Materiaal:
3 boeken
Reviews:
Lees/schrijf review(s)
In winkelmand € 83,95

Deze set bestaat uit Leeskilometers maken op school, Beter lezen, beter leren en Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren. Nu te bestellen voor een voordelige setprijs: van € 97,50 voor € 83,95!

Leeskilometers maken op school

Is lezen iets wat moet? Of iets wat mag? Plezier in lezen is het beste startpunt voor leerlingen om veel leeskilometers te gaan maken en zo hun leesvaardigheid bijna moeiteloos te verbeteren. In de aanpak Vrij lezen staat leesplezier centraal. Scholen die deze aanpak hebben ingevoerd, zien de leesmotivatie van hun leerlingen opvallend toenemen. In Leeskilometers maken op school wordt stap voor stap beschreven hoe u de aanpak Vrij lezen op school kunt invoeren, inclusief inspirerende ervaringsverhalen van andere scholen.

Beter lezen beter leren

Iedere docent in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs heeft te maken met leerlingen die onvoldoende leesvaardig zijn. Deze leerlingen begrijpen teksten en toetsvragen niet goed, zodat hun leerprestaties onder de maat zijn. Dat gebeurt niet alleen bij Nederlands, maar bij alle vakken. Daarnaast worden ook examens steeds taliger. Beter lezen beter leren laat zien hoe alle (vak)docenten de leesvaardigheid van hun leerlingen kunnen verbeteren.

Woordenschatonderwijs, meer dan woorden

Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren laat zien hoe belangrijk een grote woordenschat is en hoe binnen basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo de woordenschat van leerlingen optimaal ontwikkeld kan worden. In dit boek staat een aanpak van effectieve woordenschatontwikkeling beschreven die gebaseerd is op drie pijlers. Daarbij is woordbewustzijn en -eigenaarschap bij de leerling het uiteindelijke doel, want dat maakt een leven lang woorden leren mogelijk. Deze versie is in 2019 geactualiseerd. 

Onderzoek Leesbevordering

Onderzoek onder vmbo docenten Nederlands laat zien dat leesbevordering belangrijk wordt gevonden. Ondanks het enthousiasme waarmee docenten werken aan leesbevordering ervaren zij wel drempels. Waaronder het 'suffe' imago van lezen, een te laag leesniveau en een gebrek aan tijd binnen het lesprogramma. (Lezen op het vmbo. Een stand van zaken. Stichting Lezen, 2018). De drie publicaties uit de set kunnen hierbij helpen.

Er zijn nog geen reviews geplaatst voor dit product
Plaats een reactie
Plaats een review
Kalender (dd-mm-jjjj)