Sluiten

Zoeken in de website

Boeken en publicaties

Zoeken

Handboek technisch lezen in de basisschool

Handboek technisch lezen in de basisschool

Instructie en didactiek in de doorgaande lijn

Bestelnummer:
32396
Onderwijssoort:
Primair onderwijs
Auteur(s):
Karin van de Mortel, Aafke Bouwman
Uitgever/Jaar:
CPS Uitgeverij, september 2019 (3e druk)
Materiaal:
hardcover, A4, 396 p.
ISBN:
9789065086617
Reviews:
Lees/schrijf review(s)
In winkelmand € 79,95

Dit bijna 400 pagina’s tellende handboek geeft een compleet en actueel overzicht van wat er nodig is om het onderwijs in technisch lezen, dat wil zeggen: vloeiend lezen, optimaal vorm te geven. Het is een rijke en onmisbare aanvulling op dat wat in de methodes staat over effectief leesonderwijs. 

Recente inzichten en praktische informatie

De meest recente inzichten over thema’s als instructie, differentiatie (voor zowel de zwakke als de sterke lezer), het aanbod en het monitoren van de leesontwikkeling komen aan de orde.
De auteurs beschrijven uitgebreid en praktisch welke inhoudelijke en didactische accenten leraren leggen tijdens het voorbereidend lezen in groep 1 en 2, het aanvankelijk lezen in groep 3, het voortgezet lezen in groep 4 en 5 en het onderhouden van de technische leesvaardigheid in groep 6, 7 en 8.

Ook voor speciaal basisonderwijs

Hoofdstuk 3 van het handboek is speciaal bestemd voor medewerkers in het speciaal basisonderwijs. In dit hoofdstuk staan de optimale planning, instructie en aanpak van het technisch leesonderwijs in het sbo beschreven. Ook wordt ingegaan op wat te doen als de leesontwikkeling niet voorspoedig verloopt en op welk moment de overstap naar het voortgezet lezen gemaakt kan worden.
Omdat de aanpak van het leesonderwijs in basis niet zoveel verschilt met die in het reguliere basisonderwijs, is - na het lezen van hoofdstuk 3 - het gehele boek voor medewerkers in het sbo bruikbaar.

Bijlagen

In de 25 bijlagen zijn praktische instrumenten voor de leraar, intern begeleider en schoolleider te vinden, zoals observatielijsten, voorbeeld groepsplannen en andere bruikbare formats en overzichten.

Download hier de bijlagen

In dit handboek vindt u, kortom:
• alles wat u moet weten over technisch, vloeiend lezen
• een aanpak die wetenschappelijk en praktisch bewezen heeft te werken.

Bekijk hier een selectie van pagina's uit het boek om een goede indruk te krijgen van opzet en inhoud.

Er zijn nog geen reviews geplaatst voor dit product
Plaats een reactie
Plaats een review
Kalender (dd-mm-jjjj)