Sluiten

Zoeken in de website

Boeken en publicaties

Zoeken

U bent hier:
CPS
Retourneren

Retourneren

Retourneren en herroepingsrecht

Bij aankoop van een product heeft u het recht om binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te beëindigen. Deze bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van het product.

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u:

  1. dit schriftelijk (via brief of e-mail; klantenservice@cps-uitgeverij.nl) aan CPS webshop te melden; en
  2. het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan CPS webshop te retourneren, conform de door CPS webshop verstrekte instructies.

De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst heeft herroepen zullen door CPS webshop binnen 10 werkdagen nadat CPS webshop het door u teruggezonden product heeft ontvangen, teruggestort worden.

Bij gebruik van het herroepingsrecht komen de kosten en het risico van terugzending voor uw rekening.

CPS webshop behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts gedeeltelijk te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van CPS webshop) is beschadigd. Indien dit het geval is zal CPS webshop u daarover schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

Gebreken

Indien binnen 30 dagen nadat u het product heeft ontvangen het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan redelijkerwijze te stellen eisen, heeft u twee mogelijkheden:

  1. er kan schriftelijk (via brief of e-mail) aan CPS webshop gevraagd worden om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product of;
  2. de overeenkomst met CPS webshop kan ontbonden worden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan CPS webshop te melden.

Indien CPS webshop gevraagd wordt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product moet het product worden teruggestuurd naar CPS webshop. CPS webshop zal het product binnen 30 dagen na ontvangst herstellen of vervangen en terugsturen. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van CPS webshop.

De kosten van de retourzending wanneer het product gebreken vertoont zijn voor rekening van CPS webshop. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen worden teruggestort.

Deze categorie bevat geen producten.

Terug naar de vorige pagina