Sluiten

Zoeken in de website

Boeken en publicaties

Zoeken

Een onderzoek naar de rol van ouders in het primair onderwijs

Een onderzoek naar de rol van ouders in het primair onderwijs

Bestelnummer:
RenD009
Onderwijssoort:
Primair onderwijs
Auteur(s):
Peter de Vries, Hessel de Boer, Ina Cijvat en Cecil Voskens
Uitgever/Jaar:
CPS : Amersfoort, 2008
Materiaal:
3 dl.
Reviews:
Lees/schrijf review(s)
€ 0,00

Deze publicatie is in drie delen gepubliceerd. Ze zijn digitaal beschikbaar en hieronder gratis te downloaden. 

Verslag verdeeld over drie uitgaven van enkele belangrijke onderzoeksresultaten met betrekking tot de rol en effecten van ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs. De uiteenzetting is gebaseerd op een literatuurstudie en zal dan ook regelmatig naar vakliteratuur verwijzen.

Deel 1: Literatuuronderzoek

In hoofdstuk 1 wordt aan de hand van de onderzoeksresultaten het belang van beleid op het gebied van ouderparticipatie en –betrokkenheid aangegeven. In hoofdstuk 2 staat een model voor ouderbetrokkenheid centraal. Bij behandeling van dit model komen verschillende aspecten aan bod die een rol moeten spelen bij het beleid met betrekking tot ouderbetrokkenheid. Hoofdstuk 3 biedt enkele aanbevelingen voor de praktijk. Hoofdstuk 4 sluit af met enkele conclusies.

Onderzoek naar de rol van ouders in het po, deel 1.pdf

Deel 2: praktijkonderzoek

Beschrijving van goede praktijkvoorbeelden van ouderbetrokkenheid, zowel in Nederland als daarbuiten. De voorbeelden zijn verkregen op basis van studiebezoeken en op basis van informatie opgedaan tijdens internationale conferenties.

Een onderzoek naar de rol van ouders in het primair onderwijs - praktijkonderzoek.pdf

Deel 3: Beschrijving van het R&D-onderzoek

Het derde en tevens laatste publicatiedeel is een beschrijving van het R&D-onderzoek dat CPS Onderwijsontwikkeling en advies heeft uitgevoerd samen met pilotorganisaties Stichting Cambium te Heerde en Vereniging Educatis te Utrecht. In dit onderzoek stond de vraag centraal of bovenschoolse aansturing van ouderbetrokkenheid effect heeft en zo ja, welke gevolgen deze aansturing dan heeft.

Een onderzoek naar de rol van ouders in het primair onderwijs - beschrijving van het R&D onderzoek

Deze publicaties zijn tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van OCW en gratis te downloaden.

Er zijn nog geen reviews geplaatst voor dit product
Plaats een reactie
Plaats een review
Kalender (dd-mm-jjjj)