Sluiten

Zoeken in de website

RTTI: invoering en vervolgvragen

Docentplus en CPS gaan samenwerking aan


RTTI geeft inzicht in de wereld achter de cijfers van leerlingen en hoe leerlingen tot leren komen. Op een scherpe en transparante manier brengt dit feedbacksysteem voor een optimale ontwikkeling van de leerling de vier cognitieve niveaus van leren in kaart, met of zonder cijfers. Het is de standaard voor formatieve evaluatie en onderwijs op maat. Zo'n negentig procent van alle scholen in het voortgezet onderwijs gebruikt in meer of mindere mate RTTI .

Docentplus, de ontwikkelaar van dit systeem, heeft drie adviseurs van CPS gecertificeerd om scholen te ondersteunen bij vervolgvragen zoals:

  • Hoe kan onze vakgroep nog beter differentiëren met behulp van RTTI?
  • Hoe voer ik effectieve leerlinggesprekken aan de hand van de informatie uit RTTI-online?
  • Hoe helpt RTTI ons om meer ontwikkelingsgericht te gaan werken?
  • Hoe breid ik mijn repertoire uit van goede T2 en I vragen?
  • Hoe stem ik mijn PTA en PTO goed af op het programma van toetsing en doorstroom (PTD)?
  • Hoe realiseren wij met behulp van RTTI integraal toetsbeleid?

Gecertificeerde RTTI-adviseurs

Drie adviseurs van CPS zijn intensief in RTTI getraind en gecertificeerd om u ook op dit onderwerp te kunnen begeleiden. Voor de basis e-learning en diverse verdiepingsmodules kunt u terecht bij Docentplus

Meike Berben Piet Groenewegen Joke Koopman