Sluiten

Zoeken in de website

Taalonderwijs

Spelling op z'n best

'Bij de dictees doen ze het goed, maar op de Citotoets en in hun eigen werk lijken ze alles te zijn vergeten.' Het is een veelgehoorde klacht van leerkrachten over de spellingsvaardigheid van leerlingen.

Correcte spelling is ondersteunend voor de communicatieve vaardigheden: schrijven en lezen. De tijd die aan spelling besteed kan worden is beperkt en daarom is het van belang dat de lestijd zo effectief mogelijk wordt ingezet. Goed spellingonderwijs is afhankelijk van de eigen kennis en didactische vaardigheden van leerkrachten en van goede teamafspraken over toepassing.

Een traject ter verbetering van spellingonderwijs richt zich dan ook op de volgende aspecten:

  • Kennis van de Nederlandse spelling
  • Didactische vaardigheden die specifiek gelden voor het spellingonderwijs
  • Effectieve interactieve werkvormen
  • Differentiatie in de spellingles
  • Het aanbod voor de sterke speller
  • Extra aandacht voor uitvallers
  • Het werken aan spellingbewustzijn van kinderen

Naast teamscholing die bestaat uit informatie en praktische oefening verzorgen we vaak lesbezoeken waarbij praktische feedback wordt gegeven op de eigen werkvloer. Bij deze lesbezoeken wordt de intern begeleider of de taalcoördinator betrokken. 

Hebt u een vraag?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? We maken graag kennis. 
Bel [033] 453 43 43 of laat rechts een bericht achter dan neemt een van onze adviseurs contact met u op.