Sluiten

Zoeken in de website

Een sterke school

Hoe geeft u leiding aan schoolontwikkeling?

U wilt uw eigen school nog sterker maken. Met hart voor uw eigen missie en visie. Soms vanuit een sterke positie: u vraagt zich dan af wat u kunt doen om die uitstekende resultaten ook de komende jaren vast te kunnen houden, of hoe uw school er maximaal aan bij kan dragen dat leerlingen zich ontwikkelen. Maar soms ook vanuit een probleem dat u aan wilt pakken. De school voldoet niet aan de wettelijke vereisten, de scores op de toetsen lopen achter, de doelen zijn niet echt concreet, de instructie in de les is niet optimaal... Als schoolleider komt u voor uiteenlopende vragen te staan in uw streven een zo goed mogelijke school te zijn. 

Schoolontwikkeltrajecten

CPS kan u ondersteunen bij het opzetten van het schoolontwikkeltraject dat u in wilt zetten, en ook bij de schoolanalyse die daaraan vooraf gaat. Wij helpen u om uw ontwikkelpunten en mogelijkheden scherp in beeld te krijgen en hierin prioriteiten aan te brengen. Op deze pagina leest u meer over de onderdelen die vaak in zo'n traject zitten.

Onze kennis van wat werkt, en de ervaringen die wij opdeden bij andere scholen met vergelijkbare ambities zetten we graag voor u in om samen een praktisch plan van aanpak te maken. We kijken ook wat er nodig is om dat op een duurzame manier te doen zodat blijvend resultaat gewaarborgd is en het lerend vermogen van uw school optimaal wordt benut.

Begeleiding door CPS betekent dat u op een efficiënte manier een hoop expertise in huis haalt. Met onze adviseurs met verschillende expertises kunnen we steeds de juiste specialist bij uw ontwikkeltraject betrekken.

Na een schoolontwikkeltraject weet u precies welke facetten bijdragen aan goed onderwijs en cruciaal zijn voor het succes van uw school. Het resultaat: “van zwak naar basis” of "van basis tot beter" of “van goed naar excellent”.