Sluiten

Zoeken in de website

Een sterke school

Hoe geeft u leiding aan schoolontwikkeling?

 
Per 1 juli 2017 is de Wet op het onderwijstoezicht gewijzigd. Met de wetswijziging maakt de inspectie in haar toezicht onderscheid in bij wet geregelde deugdelijkheidseisen en eigen aspecten van kwaliteit van bestuur en scholen. Deugdelijkheidseisen hebben betrekking op de onderwijskwaliteit en het financieel beheer en wordt samengevat met het begrip basiskwaliteit. Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambities en doelen die een bestuur/school zelf stelt en die verder reiken dan basiskwaliteit. 

Kansen voor een bestuur, een school, een leidinggevende om de eigen ambities te formuleren, waar te maken en te verbeteren. Als scholen deze uitdaging aangaan kan de inspectie, op verzoek van het bestuur, de school gericht onderzoeken en kan na afloop van het onderzoek een school de waardering “goed” krijgen. 

Hoe doe je dat nu als school? Hoe kan de school zijn eigen ambities waar maken, maar ook toetsen of er aan die eisen voldaan wordt? De inspectie eist voorafgaand aan het onderzoek een zelfevaluatie. Een zelfevaluatie gericht op alle aspecten van het onderwijs: opbrengsten, primaire proces, kwaliteitszorg, maar vooral ook de bijdrage aan de maximale ontwikkeling van de leerling (bildung) en een daarbij passend diploma. 

Schoolontwikkeltrajecten

CPS kan u ondersteunen bij het opnemen van de stand van zaken, het formuleren van realistische ambities, deze in beeld te krijgen en hierin prioriteiten aan te brengen. Een ontwikkeltraject is maatwerk, het bestaat echter meestal uit een zevental stappen.

Onze kennis van wat werkt en de ervaringen die wij hebben zetten we graag voor u in. Samen bepalen we wat nodig is om de ambities waar te maken, uitgaand van het lerend vermogen op uw school zodat er ook blijvend resultaat is. 

Begeleiding door CPS betekent dat u op een efficiënte manier veel expertise in huis haalt. Met ruim 30 adviseurs met verschillende disciplines kunnen we steeds de juiste specialist bij uw ontwikkeltraject betrekken. 

Na zo’n schoolontwikkeltraject kan uw bestuur met vertrouwen de inspectie uitnodigen, maar èn van wezenlijk belang is dat u weet hoe u uw ambities weet waar te maken en te borgen en weet welke facetten bijdragen aan goed onderwijs en cruciaal zijn voor het succes van uw leerlingen. 

Het resultaat: “van zwak naar basis” of "van basis tot beter" of “van goed naar excellent”.

Klantcase

Management development traject bij CVO te Rotterdam.

Lees hun verhaal