Sluiten

Zoeken in de website

Taalbewust lesgeven in alle vakken

Cijfers gaan omhoog als leerlingen taalvaardiger worden

Een groot deel van het curriculum vereist leesvaardigheid. Geen wonder dat leerlingen regelmatig struikelen over taal in plaats van over de vakinhoud zelf. Wanneer leerlingen minder taalvaardig zijn, halen ze onvoldoende kennis uit de tekst, begrijpen ze de vraag niet goed en weten ze niet hoe ze een antwoord kunnen vinden en formuleren. Taal heeft alles met denkvaardigheden te maken.

Alle vakdocenten merken hier de gevolgen van. Voor de oplossing zullen taaldocenten en vakdocenten de handen ineen moeten slaan. Met een taalgerichte didactiek, ofwel ‘taalbewust lesgeven’ gaan vakkennis en vergroten van de taalvaardigheid hand in hand. De resultaten van álle vakken zullen verbeteren. En er is nog een voordeel: het maakt de les begrijpelijker, leerzamer en aantrekkelijker.

Wilt u de vaklessen taalrijker maken, zonder dat dit ten koste gaat van de inhoud?

Daar kan CPS u op verschillende manieren bij helpen. Hieronder een aantal voorbeelden van wat wij doen.

De Quickscan Taal

De nu-meting met concrete adviezen levert u inzichten op voor het opzetten van passend taalbeleid. Het brengt de taalsituatie van uw school in kaart. Er is een Basisscan en een Uitgebreide scan.

> Vraag om meer informatie

BASIS

  • Docentenenquête
  • Leerlingenenquête
  • Analyse van uw taaltoetsresultaten
  • Analyse leerlingvolgsysteem en schoolgids

UITGEBREID

  • Alles van de Basis
    + Lesobservaties bij meerdere dd d d d leerjaren en niveaus 
    + Interviews met MT, dd d d d taalcoördinatoren, docenten en dd d leerlingen.

Trainingen voor uw team (incompany)

Hoe schrijf ik een kort en krachtig taalbeleidsplan?

In één dag worden onder leiding van onze taalexpert de onderdelen van het taalbeleidsplan besproken. Aan het eind van deze dag loopt u met een mooie opzet voor uw plan de deur uit.

>  Meer over deze training

Taalbewust lesgeven

Met een taalgerichte didactiek gaan vakkennis en taal hand in hand. De resultaten van álle vakken zullen verbeteren. En er is nog een voordeel: het maakt de les begrijpelijker, leerzamer en aantrekkelijker.

Een training die docenten bewust maakt van de rol van taal in hun eigen vak en leert hoe ze de taalvaardigheid van hun leerlingen kunnen versterken.

>  Meer over deze training

Examentaaltrainingen

Een populaire training speciaal voor docenten met eindexamenleerlingen. De training maakt docenten bewust van de talige problemen die leerlingen hebben met examenvragen en hoe ze de leerlingen in hun eigen les voor kunnen bereiden op het lezen en beantwoorden van examentaal. Training via CPS Academie of incompany. 

>  Meer over deze trainingen

Maatwerktrainingen

Leg uw eigen situatie en wensen aan ons voor en wij maken een training op maat.

>  Vraag naar de mogelijkheden

Populaire blogs

Examenvoorbereiding: zo voorkom je dat jouw leerlingen punten missen door taal

Examens staan vol met zogenaamde schooltaalwoorden die leerlingen echt niet altijd kennen. Schooltaalwoorden zijn woorden als ‘geringe’ (meneer, wat betekent geringe neerslag?), ‘leiden tot’ (‘leg uit hoe deze reactie leidt tot…’) etc. In de examenvoorbereiding die je doet is het goed om aandacht te besteden aan deze examentaal. Blog met praktische tips.

Lees het blog

Waarom het gemiddelde cijfer voor een vak een stuk hoger had kunnen zijn

Scoorden uw leerlingen afgelopen jaren weleens slechter bij de landelijke examens dan de gemiddelde leerling in Nederland? Misschien was er dat jaar gewoon sprake van een wat minder sterke groep leerlingen. Maar het kan ook dat veel leerlingen moeite hebben met het talige karakter van veel examens. Vijf vuistregels voor een meer taalrijke didactiek.

Lees het blog