Sluiten

Zoeken in de website

Taalonderwijs

Wat kunt u doen als opbrengsten tegenvallen?

Gemiddeld besteden basisscholen ruim 7,25 uur per week aan de Nederlandse taal. Logisch, want goed taalonderwijs werkt ook door in alle vakken en ook op allerlei andere gebieden. We leven in een echte taalmaatschappij. 

Niemand twijfelt aan het belang van goed en opbrengstgericht taalonderwijs. Toch lopen de zaken soms anders dan we graag willen zien. De resultaten in groep 3 blijven achter, de ingezette verbetering stagneert, de opbrengsten van technisch lezen vallen tegen, de leesscores zijn niet goed... Dan gaat u op zoek naar interventies die het taalonderwijs op uw school kunnen verbeteren. Binnen het schoolbestuur is veelal breed draagvlak voor zo'n ambitie. Maar welke interventies zet u in?

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dat is nu precies een vraag waar onze taaladviseurs warm voor lopen. Wij helpen u graag problemen op te lossen, ambities waar te maken en daarin de juiste keuzes te maken. Wij geven advies, professionaliseren uw team, of begeleiden uw school tijdens uw verbetertraject. Scholen benaderen ons vaak op thema's als:

Begrijpend lezen en luisteren
Schrijfonderwijs
> Technisch lezen 
> Woordenschat

Wij hebben al veel teams begeleid naar betere resultaten. Zo hebben we veel ervaring en kennis opgedaan over wat wel, en wat niet werkt. Dat zetten we ook graag in om uw ambities waar te maken en in korte tijd veel waarde toe te voegen. Wij werken voor individuele scholen, maar doen ook graag grote projecten in opdracht voor besturen en gemeenten.