Sluiten

Zoeken in de website

Artikelen en video

Ouders als buddy voor elkaar
Ouders die blijven ‘hangen’ in allerlei zorgen, niet onder ogen kunnen zien dat er iets is met hun kind, kunnen de leerkracht onnodig veel energie kosten. Zeker als zorgen van ouders zich uiten in een lastige houding, zoals te assertief gedrag of een dwingende houding naar leerkrachten. Als leerkracht ben je er toch voor de kinderen? Een eenvoudige oplossing voor problemen die ouders kunnen ervaren, is door ouders aan elkaar te koppelen: ouders als buddy voor elkaar.
Auteur: Peter de Vries. - Bron: Het Jonge Kind. - februari 2018.

Download artikel

Andere artikelen over ouderbetrokkenheid

Simpel traject, groots effect

Zondag 1 november zond RTL4 in het programma LifestyleXperience een kort item uit over Ouderbetrokkenheid 3.0 (2 min.)