Sluiten

Zoeken in de website

Een onderzoek naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarin kunnen vervullen

In 2013 is er een interessante reviewstudie gedaan door de Radboud Universiteit in opdracht van het NWO/PROO.

'Een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen'

Het onderzoek geeft u inzicht in het effect van diverse vormen van ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling van leerlingen. Het onderzoek laat niet alleen zien dat leraren een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de betrokkenheid van ouders, maar ook dat ouders het liefst specifieke vragen en verzoeken krijgen om hun kind te helpen.

Doordat leraren gerichte opdrachten aan leerlingen meegeven om samen met hun ouders te doen, worden ouders gestimuleerd om betrokken te zijn bij het huiswerk van hun kind. Dit levert zowel positieve effecten op de houding van leerlingen als op hun leerprestatie.

Download het onderzoek