Sluiten

Zoeken in de website

Rekenen/Wiskunde

Wat kunt u doen als opbrengsten tegenvallen?

Rekenen is een belangrijke basisvaardigheid voor vervolgonderwijs, beroep en maatschappij. Toch zijn leerlingen in Nederland ten opzichte van andere landen niet sterk gemotiveerd voor het vak rekenen/wiskunde. Veel rekentalent wordt nog niet benut.

De verschillen tussen leerlingen in een rekenles zijn erg groot, dit geldt voor kennis, vaardigheden en motivatie. Dit vraagt veel van de kennis en vaardigheden van degene die het verschil kan maken: de leraar. Welke interventies kan de leraar inzetten om enerzijds het rekentalent van alle leerlingen tot bloei te brengen en anderzijds de motivatie voor het vak rekenen/wiskunde te stimuleren?

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze rekenadviseurs hebben brede kennis van rekenen/wiskunde, maar hebben elk hun unieke specialisme. Hierbij werken we vanuit de visie dat rekenen een belangrijk vak is, de leraar een autonome professional is en rekenplezier bij leerlingen een voorwaarde is om tot bloei te kunnen komen.

Wij helpen u graag om de professionaliteit van de leraar verder te vergroten. Wij geven advies, professionaliseren uw team, of begeleiden uw school tijdens uw verbetertraject. Scholen vragen ons vaak voor:

 > Jonge kind
 > Goede rekenles
 > Zwakke rekenaars en dyscalculie
 > Sterke rekenaars
 > Klassenmanagement
 > Lesson Study
 > Differentiëren
 > Incompany trainingen (bekijk overzicht)

Wij hebben al veel teams begeleidt naar betere rekenprestaties. Zo hebben we veel ervaring en kennis opgedaan over wat wel, en wat niet werkt. Dat zetten we ook graag in om uw ambities waar te maken en in korte tijd veel waarde toe te voegen. We zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen en kunnen u ondersteunen bij een effectief en werkbaar plan van aanpak om het rekenonderwijs bij u op school te versterken.

Wij werken voor individuele scholen, maar doen ook graag grote projecten in opdracht voor besturen en gemeenten.