Sluiten

Zoeken in de website

Artikelen in vakbladen

Taalexperts van CPS publiceren met enige regelmaat over het taalonderwijs in de media. Een selectie van artikelen kunt op deze pagina lezen en/of downloaden.

Begrijpend leren luisteren nauwelijks ingezet om tekstbegrip te vergroten - Aafke Bouwman en Karin van de Mortel
Begrijpend leren luisteren wordt nog weinig ingezet, menen Aafke Bouwman en Karin van de Mortel, mede-auteurs van de werkmap Begrijpend Luisteren en Woordenschat . Volgens hen groeien leerlingen met deze aanpak naar vloeiende, gemotiveerde en zelfstandige lezers.

Bron: Tijdschrift voor Remedial Teaching. - nr. 3, 2015.

De doorgaande lijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen - Aafke Bouwman en Karin van de Mortel

Schoolteams die werk willen maken van de ontwikkeling van leesbegrip in een doorgaande lijn en die bovendien de resultaten van begrijpend lezen willen optimaliseren, geven alle aandacht aan het hardop denkend voorlezen en het begrijpend luisteren in de onderbouw. Daar wordt de basis gelegd. In de Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat worden theorie en praktijk van het hardop denkend voorlezen verder uitgewerkt.
Bron: Prima Po. - december 2014

Begin bij begrijpend luisteren : het optimaliseren van begrijpend leesresultaten - Aafke Bouwman en Karin van de Mortel 
Bron: Wereld van het Jonge Kind. - nr. 3, november 2014.

Special Didactief: Goed taalonderwijs voor alle kinderen
Bron: Didactief, september 2014

E-book: verbeter uw resultaten begrijpend luisteren, begrijpend lezen - Karin van de Mortel
Drie artikelen met concrete interventies om direct toe te passen. Bron: CPS - maart 2014

Boek Grip op leesbegrip biedt leerkracht handreikingen
Leerkrachten blijken grote behoefte te hebben aan informatie over instructietechnieken en werkvormen om de ontwikkeling van het leesbegrip van hun leerlingen goed in beeld te krijgen. Taal- en leesspecialist Karin van de Mortel verwacht dat haar nieuwe boek ‘Grip op Leesbegrip’ scholen een praktisch antwoord biedt op deze behoefte. 
Bron: Prima Po. - januari 2013

Beter begrip door vloeiend lezen - Karin van de Mortel
Er is in ons leesonderwijs iets heel vreemds aan de hand. Leerlingen leren tekst lezen (decoderen) en ze krijgen feedback op snelheid en correctheid. Hun leesprestaties worden hier ook op beoordeeld. Dat is de praktische situatie op veel scholen. Maar lezen is meer dan het snel en correct opzeggen van woorden.
Bron: JSW. - nr.8, 2012

Lezen zoals je praat: een notitie over het belang van vloeiend lezen (2012)

Lezen met begrip: de sleutel tot schoolsucces - Karin van de Mortel
Dit artikel verkent, vanuit het perspectief van de schoolleiding, wat op schoolniveau nodig is om lezen met begrip in de doorgaande lijn van groep 1 tot en met 8 vorm en inhoud te geven.
Bron: Basisschoolmanagement. - nr.8, 2011

Toetstekst als leesgenre - Karin van de Mortel
In het kader van opbrengstgericht werken willen we, door middel van toetsen, kunnen meten hoe leerlingen presteren. Daarbij is het belangrijk te voorkomen dat leerlingen struikelen over de toetsvorm of het type vraagstellingen en opgavevormen. Hoe bereid je leerlingen goed voor op met name de Cito toetsen 'Begrijpend lezen' en  'Woordenschat'.
Bron: JSW. - oktober 2011

Betere spellingresultaten: doelgerichte instructie - Tseard Veenstra
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de zogenaamde Kijkwijzer spelling. Met behulp van deze Kijkwijzer zorgt u voor een vaste lesopbouw van de spellinglessen.
Bron: JSW. - 2011 nr. 6.

Volendam in de top tien: taalspecial
In Volendam pakt schoolbestuur SKOV de invoering van de referentieniveaus groot aan: het streeft naar een doorlopende leerlijn taal van 4-18 jaar, op basis van deze richtlijnen. Samen met CPS is in 2010 een leesverbetertraject voor tien basisscholen en een taalbeleidstraject voor het Don Bosco College gestart.
Bron: Didaktief. - april 2011

Special begrijpend lezen
Begrijpend lezen is weinig populair, veel leerkrachten en leerlingen vinden het een rotvak. Maar wie het anders aanpakt, kan het plezier in lezen hervinden en de resultaten drastisch verbeteren. Hoe? Dat leest u in deze special.
Bron: Didaktief, oktober 2010

10 gouden voorleestips
Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk: het prikkelt de fantasie en is goed voor de taalontwikkeling. Kinderen die al op jonge leeftijd ervaren hoe leuk lezen is, gaan zelf meer lezen. En wie vaak voor zijn plezier leest, wordt een goede lezer die het makkelijker heeft  op school. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Daarom tien gouden voorleestips. Uitgegeven ter gelegenheid van de Nationale Voorleesdagen 2012.