Sluiten

Zoeken in de website

Onderwijs aan het jonge kind

Hoe sluit u op hun leefwereld aan?

Kinderen zijn ontzettend nieuwsgierig en leergierig. Ze leren via spel en activiteiten. Kleuters leren vooral in situaties waarin ze worden uitgedaagd om oplossingen te zoeken die tot inzichten en kennis leiden en begrippen versterken. Interactie en een betekenisvolle leeromgeving zijn dus heel belangrijk. Daarom heeft het onderwijs aan peuters en kleuters een eigen dynamiek. Hoe kunt u met een beredeneerd aanbod goed op hun leefwereld aansluiten en ze tegelijkertijd uitnodigen en laten leren?

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dat is nu precies een vraag waar onze adviseurs warm voor lopen. Wij helpen u graag problemen op te lossen, ambities waar te maken en daarin de juiste keuzes te maken. Wij geven advies, professionaliseren uw team, of begeleiden tijdelijk uw school. Scholen schakelen ons vaak in op thema's als:

 > Het samenstellen van een beredeneerd aanbod
 > Het neerzetten van de doorgaande lijn begrijpend luisteren - begrijpend lezen
 > Werken aan fonemisch bewustzijn, letterkennis en invented spelling
 > Mondelinge taal, waaronder woordenschatonderwijs
 > Rekenen met kleuters
 > Executieve functies
 > Probleemgedrag en groepsprocessen
 > Combinatiegroep 2-3
 > Kleuters & digitale media: de do’s & don’ts
 > Spel en spelbegeleiding
 > Trainingen (individueel en als groep, bekijk de mogelijkheden) 

Wij hebben al veel scholen en peuterspeelzalen begeleid naar betere resultaten. Zo hebben we veel ervaring en kennis opgedaan over wat wel, en wat niet werkt. Dat zetten we ook graag in om uw ambities waar te maken en in korte tijd veel waarde toe te voegen. Wij werken voor individuele scholen en peutercentra, maar doen ook graag grote projecten in opdracht voor besturen en gemeenten.  

Blogs

Het IGDI-model voor kleuters? De do’s en dont’s

Werk je met kleuters? Dan merk je vast dat het IGDI-model nogal eens ‘wringt’. Mijn advies is dan ook: gebruik dit directe instructiemodel in groep 1 en 2 alleen bij specifieke activiteiten. Met enkele eenvoudige aanpassingen kun je er uitstekend mee uit de voeten!

Lees het blog

Kleuterverlenging: zinvol of niet?

Wikt en weegt u in deze tijd van het jaar ook over kleuterverlenging? Dan bent u niet de enige. Met u zijn er vele leraren die overwegen of voor een van hun leerlingen een extra jaar in de kleutergroep een betere keuze is dan doorstromen naar groep 3. Zij hebben deze kleuters vaak twee jaar begeleid, hen zien ontwikkelen en twijfelen dan ook of doorgaan naar groep 3 een passende stap is.

Lees het blog