Zoeken in de website

Moderne vreemde talen

Wat betekent het Europees Referentiekader voor uw school? Hoe kunt u het talenonderwijs aantrekkelijker en motiverender maken? Hoe motiveert u uw leerlingen voor het leren van een moderne vreemde taal? Wat kunt u doen aan verslechterende leerlingprestaties? 

Er zijn verschillende redenen waarom veel scholen meer aandacht willen besteden aan het onderwijs in de moderne vreemde talen (mvt):

  • het Europees Referentiekader heeft gevolgen voor de inhoud en organisatie van het mvt-onderwijs – óók in Nederland
  • we leven in een mondiale samenleving; in vervolgopleidingen en beroepspraktijk wordt vreemdetalenkennis steeds belangrijker
  • de inspectie kijkt kritisch naar de didactiek en de kwaliteit van het talenonderwijs; dit vraagt om deskundige docenten
  • Nederland onderschrijft de ambitie dat elke EU-burger – naast Engels – ten minste één vreemde taal kent
  • een versterkte invulling van het mvt-onderwijs is een krachtige manier om uw school te profileren en zo meer leerlingen te trekken`

Zo is bij de moderne vreemde talen schrijfvaardigheid al jaren een ondergeschoven kindje omdat het (nog) niet in het centraal examen zit. Veel docenten laten hun leerlingen alleen oefenen in het schrijven van een brief terwijl er zoveel meer te leren valt dan het schrijven van een brief.

Om optimaal aan te sluiten bij het Europees referentiekader kunnen wij uw lesaanbod hier eens gericht naast houden en kijken naar:

  • het aanbod (hoe wordt er geoefend),
  • de beoordeling en voortgang (hoe maakt de docent de ontwikkeling van een leerling zichtbaar?) 
  • de doorlopende leerlijn (hoe wordt de leerling van het begin- naar het eindniveau gebracht door de jaren heen?)

Profiteer van onze ervaring

CPS ondersteunt veel scholen die hun onderwijs in de moderne vreemde talen willen verbeteren en innoveren. Bovendien participeren wij in diverse netwerken en maken we deel uit van de redactie van Levende Talen Magazine. Mede door onze samenwerking met verschillende hogescholen en universiteiten beschikken we steeds over actuele kennis. Deze kennis en de ervaringen van andere scholen zetten wij graag voor u in. Maak gerust een afspraak. 

(c) 2017 CPS Onderwijsontwikkeling en advies